Internationellt

Sveriges Ingenjörer är anslutet till internationella organisationer. Vi deltar i internationella projekt, samarbetar i europeiska företagsråd och stödjer arbetet med fackliga och mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Norden

Det nordiska fackliga samarbetet är en viktig förutsättning för det europeiska samarbetet. Förbundet tillhör NordIng, Industri-anställda i Norden och UNI-IT Norden.

Tillsammans med norska NITO och danska IDA ingår Sveriges Ingenjörer i ANE, Association for Nordic Engineers. ANE främjar förståelsen för Nordens ingenjörer i internationella forum.

Europa

Förbundet är anslutet till branschfederationerna IndustriAll European Trade Union, IndustriAll Global Union och UNI Europa samt via Saco i Europafacket, EFS. Via Europafacket och branschfederationerna deltar förbundet i den sociala dialogen med EU-kommissionen och arbetsgivarna.

Sveriges Ingenjörer ingår även i Eurocadres, en europeisk facklig organisation för chefer och professionella.

I den europeiska ekonomiska och sociala kommittén, EESK, i Bryssel, representeras Sveriges Ingenjörer av förbundets internationella sekreterare Laila Abdallah.

FEANI

FEANI är en europeisk ingenjörsfederation med 29 medlemsorganisationer från lika många länder och omfattar cirka 3,5 miljoner ingenjörer. Sveriges Ingenjörer utser den svenska nationalkommittén för FEANI och företräder det svenska medlemskapet. FEANI är officiell instans för EU-kommissionen i frågor som rör ingenjörer och också rådgivande till Europarådet samt FN-organen UNESCO och UNIDO.

FEANI utvärderar europeiska ingenjörsutbildningar enligt fastlagda kriterier för ingenjörsmässighet, vetenskaplig nivå och bredd. Godkända utbildningar tas upp i FEANI Index, vilket innebär att utbildningen får en kvalitetsstämpel som är erkänd både i Europa och i världen. FEANI utfärdar titeln EUR ING.

Övriga världen

Via Saco tillhör Sveriges Ingenjörer den internationella fackföreningsinternationalen. Vi tillhör också de globala organisationerna IndustryAll Global Union, ICEM och UNI. Saco (där Sveriges Ingenjörer ingår) ingår tillsammans med LO och TCO i Union to union. Denna ideella förening arbetar för demokrati, en rättvis fördelning av resurser och hållbar utveckling genom att samarbeta med fackliga organisationer över hela världen

Rättigheter

ILO:s kärnkonventioner, OECD:s uppföranderegler och FN:s Global Compact främjar fackliga och mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Används även när globala avtal om uppförandekoder tecknas mellan multinationella företag och globala fackliga organisationer.

Sveriges Ingenjörer representerar Saco i den svenska nationella kontakt-punkten för OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt i Trade Union Advisory Committee (TUAC) vid OECD.

OECDs riktlinjer för multinationella företag; svenska
OECDs riktlinjer för multinationella företag; engelska
OECDs verktyg för rikshantering/företag och investerare

Företagsråd

De europeiska företagsråden etableras på företagsnivå. Syftet är att skapa dialog med koncernledning och fackliga kollegor inom EU-området.

Handbok för europeiska företagsråd

Outsourcing

Sveriges Ingenjörer var en av åtta partners i MOOS-projektet, som studerade omlokalisering av företags verksamhet. MOOS: Making Offshore Outsourcing Sustainable.

Handboken bygger på befintlig god praxis som utvecklats av fackförbund inom UNI; däribland Sveriges Ingenjörer.

MOOS handbok om outsourcing

Internationella frågor

Jenny Grensman
+468 6138148
+4670 6043507

FEANI och EUR ING

Christopher Storm