Sveriges Ingenjörer

ABB-ingenjörerna

Bildad av Sveriges Ingenjörer vid ABB och består av kandidater från Akademikerföreningen samt lokalavdelningar inom Svenska ABB.

ABB-ingenjörerna anser att utveckling och innovation i Sverige är basen för att säkerställa trygga arbetstillfällen i dagens allt mer globala värld. För oss är lika värde och jämställhet självklara frågor som ligger till grund för hela vår verksamhet.

Vi vill:

  • Säkerställa goda anställningsvillkor, kompetensutveckling och utbildningskvalité.
  • Prioritera en innovativ och god löneutveckling för våra medlemmar.
  • Utveckla och stärka det fackliga inflytandet i globala företag.
  • Verka för ett livslångt lärande som ger en levande och utvecklande arbetsmarknad för svenska ingenjörer.

Kontaktperson:

Mikael Blomqvist, mail: mikael.blomqvist@se.abb.com

Kandidater:

Mikael Blomqvist

Suncana Bandalo

Peter Freyhult

Sara Hellsten

Till toppen