Sveriges Ingenjörer

Jönköpingslistan

Bildad av Distrikt Jönköping Sveriges Ingenjörer, för att du är ingenjör.

I Fullmäktige vill vi verka för:

  • En trygg psykosocial arbetsmiljö
  • Underlättande av familjepusslet genom möjlighet till distansarbete och flexibla arbetstider
  • Ett hållbart samhälle, ekonomiskt, ekologiskt och socialt
  • Rättighet till deltid
  • Ett positivt företagsklimat för egenföretagare
  • Alla ingenjörers lika värde på arbetsmarknaden, oberoende av kön, etnisk härkomst etc
  • Långsiktig kompetensutveckling

Kontaktperson:

Mikael Lundqvist, mail: mikael.lundqvist@saabgroup.com

Kandidater:

Lars Ljungberg

Mikael Lundqvist

Till toppen