Sveriges Ingenjörer

Ökat lokalt inflytande

Bildad av Akademikerföreningen på Scania. Ökad medlemsnytta genom fokus på frågor våra medlemmar möter i vardagen. Increased memebership benefit by focusing on issues our members meet in everyday life.

Vi arbetar för:

 • Medlemmarsinflytande att förbättra sin arbetsplats
 • Lön baserad på prestation och utbildning
 • En motiverad lönenivå
 • Kompetens- och löneutveckling genom hela karriären
 • Minskad arbetsrelaterad stress
 • Inkluderande arbetsplatser med mångfald och reell jämställdhet
 • Ett hållbart arbetsliv
 • Ett transparent förbund som främjar medlemmars intressen

We work for:

 • Members´influence to improve their workplace/industry
 • Salary based on performance and education
 • A salary level that creates motivation
 • Competence and salary development throughout the career
 • Reduse work-related stress
 • Inclusive workplaces with diversity and equality
 • Sustainable working life
 • A transparent association that promotes members´intrests

Kontaktperson:

Lisa Lorentzon, mail: lisa.lorentzon@scania.com

Kandidater:

Lisa Lorentzon

Anders Eriksson

Mehran Arefi-Sigaroodi

Rickard Ångman

Maria Leufvén

Magnus Ramstedt

Bettina Kylefors

Lina Lagerbäck

Frank Schlüter

Åsa Ångman

Till toppen