Sveriges Ingenjörer

Samhällsbyggarlistan

Sammanslutning av medlemmar som har examen från samhällsbyggnadsutbildning och/eller är verksamma inom samhällsbyggnadssektorn. Stöds av SACO-klubben Sweco i Stockholm.

Bevakar förbundets positionering inom samhällsbyggnadsfrågor och miljöarbete. Verkar för ökat intresse bland studenter, branschfolk, politiker och allmänhet för utbildning och yrkesutövande inom samhällsbyggnad.

Vår vision är ett hållbart arbetsliv i en hållbar global värld.

Kontaktperson:

Sverker T Hansson, mail: sverker.hanson@hotmail.com

Kandidater:

Sverker T Hansson

Lena Hellberg

Carl Johan Sandelin

Artem Adylev

Juan Copovi-Mena

Johan Wibaeus

Birger Back

Till toppen