Sveriges Ingenjörer

Sveriges Ingenjörer i Väst

Sveriges Ingenjörer i Väst – stärker dagens och framtidens ingenjörer. Vi representerar flertalet av ingenjörerna i västsverige. Bildad av lokalavdelningarna Ericsson, Saab, ÅF, COWI och PEAB.

Vi verkar för:

  • Västeuropeiska ingenjörslöner i Västsverige
  • Balans i livet: familj, arbete, fritid
  • Arbetsplatser med mångfald
  • Stark svensk industri byggd på ingenjörskonst
  • Hållbara miljötekniska lösningar
  • Att stimulera teknikintresset redan från förskolan
  • Förbättrade villkor för småföretagare och entreprenörer
  • Stöttande av innovation och nyföretagande

Kontaktperson:

Anders Ripa, mail: anders@ripa.se

Kandidater:

Anders Ripa

Per Tore Eidsvik

Johan Tärbo

Gunnar C S Parkefelt

Christer Lund

Elisabeth E Gårdbäck

Arman Kamali

Mats B Överfjord

Michael Palander

Susann H Lindqvist

Till toppen