Om förbundet

Sveriges Ingenjörer – Vi skapar framtidens hållbara samhälle.

Vi är ett fackförbund och en intresseorganisation för högskoleutbildade ingenjörer

Vår organisation är demokratisk och bygger på medlemsinflytande. Som fackförbund företräder vi medlemmarna i relation till deras arbetsgivare och som intresseorganisation arbetar vi för ett hållbart arbetsliv och samhälle.

Distrikt

Förbundet har 20 distrikt fördelade länsvis. Distrikten är en ideell verksamhet som riktar sig till alla medlemmar lokalt som ett forum för erfarenhetsutbyte.

Hitta ditt distrikt här.

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen prioriterar och säkerställer vad som ska göras utifrån stadgarna och fullmäktiges beslut. De 15 styrelseledamöterna väljs av förbundets fullmäktige. Förbundsordförande är Ulrika Lindstrand.

Läs mer om förbundsstyrelsen.

 

Fullmäktige

Ingenjörsfullmäktige är förbundets högsta beslutande organ som sammanträder varje år i november. 81 ledamöter väljs av de ordinarie medlemmarna och 14 ledamöter av studentmedlemmarna.

Det här är Ingenjörsfullmäktige.

Nätverk

Som medlem i Sveriges Ingenjörer är du en del av landets största ingenjörsnätverk. Det finns till exempel olika yrkesföreningar, kvinnliga nätverk och chefsnätverk.

Här hittar du våra nätverk.

Stöd genom hela arbetslivet

Vi är landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer och en del av Saco (Sveriges akademikers centralorganisation). Med 160 000 medlemmar är vi ett starkt förbund med stor handlingskraft och resurser att göra nytta.

Vår verksamhet

Förbundskansli

Förbundets operativa arbete sköts från förbundskansliet under ledning av förbundsdirektör Richard Malmborg. Vi är cirka 170 medarbetare i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Se hur kansliet är organiserat

På arbetsplatsen

På arbetsplatserna finns lokalavdelningar med förtroendevalda som företräder medlemmarna i fackliga frågor. Den svenska modellen bygger på att arbetsgivare och fackliga företrädare samverkar i frågor som rör verksamheten.

Läs om vad uppdraget som förtroendevald innebär.

Till toppen