Om förbundet

Sveriges Ingenjörer – Vi skapar framtidens hållbara samhälle.

Vi är ett fackförbund och en intresseorganisation för högskoleutbildade ingenjörer

Vår organisation är demokratisk och bygger på medlemsinflytande. Som fackförbund företräder vi medlemmarna i relation till deras arbetsgivare och som intresseorganisation arbetar vi för ett hållbart arbetsliv och samhälle.

Nätverk

Som medlem i Sveriges Ingenjörer är du en del av landets största ingenjörsnätverk. Det finns till exempel 20 distrikt, ett antal yrkesföreningar, kvinnliga nätverk och chefsnätverk.

Här hittar du våra nätverk.

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen ska prioritera och säkerställa vad som ska göras utifrån stadgarna och fullmäktiges beslut. De 15 styrelseledamöterna väljs av förbundets fullmäktige. Förbundsordförande är Ulrika Lindstrand.

Läs mer om förbundsstyrelsen.

 

Förbundskansli

Förbundets operativa arbete sköts från förbundskansliet under ledning av förbundsdirektör Richard Malmborg. Vi är cirka 160 medarbetare i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Se hur kansliet är organiserat

Fullmäktige

Ingenjörsfullmäktige är förbundets högsta beslutande organ som sammanträder varje år i november. 81 ledamöter väljs av de ordinarie medlemmarna och 14 ledamöter av studerandemedlemmarna.

Det här är Ingenjörsfullmäktige.

På arbetsplatsen

På arbetsplatserna finns lokalavdelningar med förtroendevalda som företräder medlemmarna i fackliga frågor. Den svenska modellen bygger på att arbetsgivare och fackliga företrädare samverkar i frågor som rör verksamheten.

Läs om vad uppdraget som förtroendevald innebär.

Kontakta oss

Du kan komma i kontakt med oss på flera olika sätt oavsett om det gäller förhandling, rådgivning eller frågor om ditt medlemskap. Välj det sätt som passar dig.

Våra telefonnummer och adresser.