Distrikt Jönköping

Välkommen till distrikt Jönköping. Distriktet fungerar som ett lokalt nätverk och är en länk för dig som medlem till den centrala verksamheten.

Aktuellt

Här hittar du aktuella händelser och nyheter i ditt distrikt

Som medlem till Sveriges Ingenjörer är du en del av distrikt Jönköping. Du har nu en möjlighet att bli aktiv inom organisationens mest medlemsnära del.

Distrikt Jönköping är en ideell organisation inom förbundet. För att göra medlemsnytta disponerar distriktets styrelse av en budget som sätts utifrån de projekt som presenteras för och godkänns av förbundets centrala organisation. Distriktet skall driva ett lokalt nätverk och är en länk mellan er som medlemmar och förbundets centrala organisation.

Distrikt Jönköpings styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare samt 4-7 ledamöter. Vid årsmötet kommer även revisorernas och valberedningens poster att stå till förfogande för nominering och val. Du kan även visa ditt intresse för dessa poster.

Mer om styrelsearbetet och vad det innebär att arbeta i distriktet:

  • Styrelsen skapar forum för erfarenhetsbyte
  • Skapar och samordnar nätverk
  • Är aktiva i frågor gällande utbildning, rekrytering och kompetensutveckling
  • Deltar i det regionala opinionsarbetet
  • Är ett nav allmänt i fackliga frågor regionalt

Distrikt Jönköpings styrelser har hittills hunnit med att agera i de tre första punkterna ovan och en del rutiner kvarstår att sätta. Låter det intressant? Mejla dina frågor eller kontakta valberedningen senast fredagen den 22 februari om du vill engagera dig.

Kontakta valberedningen (märkt ditt mejl med "Valberedning 2019").

Varmt välkommen med din ansökan.
Styrelsen distrikt Jönköping

Tekniska Högskolan i Jönköping och Yh-utbildningarna i gemensamt initiativ för att skapa en teknikhub i Jönköping.

Det har under en längre tid funnits en vision inom Tekniska Högskolan i Jönköping att skapa ett teknikcentrum i Jönköping där forskning, utbildning, industri och andra aktörer kan mötas och samlas under ett tak. Visionen är en arena där flera olika verksamheter kan samverka och synliggöra vad det innebär att jobba med teknik idag. Att samla skolor, företag, forskning och experimentverkstäder under ett gemensamt tak skulle starkt bidra till att öka intresset för teknik och tekniska utbildningar, något som är nödvändigt för bl.a. den framtida kompetensförsörjningen i regionen.

I nuläget är flera aktörer inom teknikområdet också i behov av nya, större och i vissa fall modernare lokaler. Yh-utbildningar måste snart lämna sina nuvarande lokaler, Tekniska Högskolan har behov av fler labb- och verkstadsmiljöer och Upptech letar även de nya lokaler.

- När så många olika verksamheter med fokus på teknik parallellt är på jakt efter nya lokaler är det är ett gyllene tillfälle att göra en samlad ansats för att skapa ett Tekniskt Center och göra Jönköping till en spännande och innovativ teknikstad. De skulle bidra till att öka attraktiviteten för både Jönköping och regionen i stort. Tillfället att göra det är nu! säger Mats Kihlman, chef för avdelningen för Yrkeshögskolan vid Tekniska Högskolan.

- Inom Tekniska Högskolan är vi mycket positiva till idén och har faktiskt pratat om det på vår egen kammare i flera år. En teknikhub, där många aktörer samarbetar skulle binda ihop och lyfta fram allt det goda som finns inom teknik i Jönköping med omnejd. Det skulle bidra till att belysa innovation, forskning och teknikutveckling. Det skulle gynna samarbete mellan skolan, akademien och näringslivet, och även ge allmänheten en möjlighet att ta del av tekniken, säger Ingrid Wadskog, VD på Tekniska Högskolan.

- En central placering nära campus är naturligtvis viktigt för oss, men för stunden är det inte det faktiska läget som är det centrala, utan att vi får till stånd en dialog kring visionen. För vi kan inte göra det på egen hand, vi behöver fler aktörer som delar visionen och som vill vara med och jobba för att förverkliga den, menar Ingrid Wadskog.

- Just nu är jag faktiskt försiktigt positiv kring att vi skulle kunna få det här att hända, avslutar Ingrid Wadskog. Det är plötsligt fler parter med samma vision och vilja med i diskussionen, även om vi behöver få än fler med ombord. Som jag ser det handlar det inte heller om enorma investeringar, utan om att hitta rätt lokaler och miljö, där alla teknikintensiva verksamheter i närområdet kan samlas, korsbefruktas och få synergier av att finnas tillsammans. Och en portion god vilja och ambition för att göra den framtidssatsning som detta faktiskt är, menar Ingrid Wadskog.

Kontakta styrelsen

Ordförande

Mikael Lundqvist

Telefonnummer: 070-839 94 57

E-post: distriktjonkopingslan@sverigesingenjorer.se

Ordförande Mikael Lundqvist 070-839 94 57

Vice ordförande/sekreterare Markus Strandberg 073-983 64 78

Kassör/suppleant Eugenia Nilsson

Ledamot Jacques Hérard 073-922 75 84

Ledamot Lars Ljungberg 073-4188074

Ledamot Claes Otterborg 070-9603010

Ledamot Carlos Trischler

Suppleant Ulf Gotthardsson

Valberedning Erik Stenerås

Valberedning Sara Normark

Kontaktperson i förbundsstyrelsen (fadder) Per Norlander

Kontaktperson på kansliet (fadder) Annika Jederström 08-6138280

Sök på aktuella event i ditt distrikt i kalendariet.

25 maj: Studiebesök på Klämmestorps kvarn.

9 maj: Studiebesök på Kongsberg Automotive.

3 april: Studiebesök på Öhlins Racing.

11 mars: Årsmöte

26 februari: Studiebesök på Husqvarna.

Se event innan 2019.

Så fungerar vår organisation

Distrikten är en ideell verksamhet riktar sig till alla medlemmar lokalt. Ledorden för verksamheten är närhet, nätverk och intresse. Distrikten bedriver ingen förhandlingsverksamhet och är inte motpart till arbetsgivare.

Vill du ha mer information kontakta Kari Waldenström, 08-613 80 72.

Senast uppdaterad 2019-07-03