Distrikt Jönköping

Välkommen till distrikt Jönköping. Distriktet fungerar som ett lokalt nätverk och är en länk för dig som medlem till den centrala verksamheten.

Aktuellt

Här hittar du aktuella händelser och nyheter i ditt distrikt

Kontakta styrelsen

Ordförande

Mikael Lundqvist

Telefonnummer: 070-839 94 57

E-post: distriktjonkopingslan@sverigesingenjorer.se

Ordförande Mikael Lundqvist 070-839 94 57

Vice ordförande/sekreterare Markus Strandberg 073-983 64 78

Kassör/suppleant Eugenia Nilsson

Ledamot Jacques Hérard 073-922 75 84

Ledamot Lars Ljungberg 073-4188074

Ledamot Claes Otterborg 070-9603010

Ledamot Carlos Trischler

Suppleant Ulf Gotthardsson

Valberedning Erik Stenerås

Valberedning Sara Normark

Kontaktperson i förbundsstyrelsen (fadder) Per Norlander

Kontaktperson på kansliet (fadder) Annika Jederström 08-6138280

Så fungerar vår organisation

Distrikten är en ideell verksamhet riktar sig till alla medlemmar lokalt. Ledorden för verksamheten är närhet, nätverk och intresse. Distrikten bedriver ingen förhandlingsverksamhet och är inte motpart till arbetsgivare.

Vill du ha mer information kontakta Kari Waldenström, 08-613 80 72.

Senast uppdaterad 2020-02-26