Distrikt Örebro

Välkommen till distrikt Örebro. Distriktet fungerar som ett lokalt nätverk och är en länk för dig som medlem till den centrala verksamheten.

Kontakta styrelsen

Tf. ordförande Björn Nyström

Telefonnummer: 070 663 85 20

E-post: distriktorebro@sverigesingenjorer.se

Tf. ordförande Björn Nyström, 0706-63 85 20

Sekreterare Ulla Aatolainen

Ledamot Kia Johannessen

Kassör Ermias Bsrat

Kontaktperson i förbundsstyrelsen Marcus Suurküla

Kontaktperson i förbundskansliet Anna Klaesson

Sök på aktuella event i ditt distrikt i kalendariet.

23 maj: Studiebesök på Billerud Korsnäs.

27 mars: Livesänt event i samarbete med Kumla Folkets Hus. Ett liv på Mars - Samtal mellan Christer Fuglesang och Ella Carlsson, samt visning av filmen "The Martian".

Se event innan 2019.

Så fungerar vår organisation

Distrikten är en ideell verksamhet riktar sig till alla medlemmar lokalt. Ledorden för verksamheten är närhet, nätverk och intresse. Distrikten bedriver ingen förhandlingsverksamhet och är inte motpart till arbetsgivare.

Vill du ha mer information kontakta Kari Waldenström, 08-613 80 72.

Senast uppdaterad 2019-07-03