Distrikt Östergötland

Välkommen till distrikt Östergötland. Distriktet fungerar som ett lokalt nätverk och är en länk för dig som medlem till den centrala verksamheten.

Aktuellt

Här hittar du aktuella händelser och nyheter i ditt distrikt

Var med och påverka distrikt Östergötland samtidigt som du får lyssna på en spännande föreläsning om "Sanningen om Volvo".

Som medlem är du en del av ett distrikt som varje år anordnar uppskattade aktiviteter för att öka utbyte och nätverkande mellan dig och andra ingenjörer i ditt närområde. Nu är det dags att välja vilka som ska utveckla verksamheten i Östergötland under nästa år och vad de ska jobba med. Välkommen på årsmöte!

Datum: 28 januari 2019
Tid: Kl 17:30-20:30
Plats: Linköping Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7, Linköping

Övrig information: Under kvällen kommer du även få ta del av en föreläsning med Magnus Sundemo och han kommer tala om sin bok "Sanningen om Volvo".

Sista anmälningsdag: 24 januari 2019.

Kontakta styrelsen

Ordförande

Michael Kamdem

Telefonnummer: 013 20 90 70

E-post: distriktostergotland@sverigesingenjorer.se

Distriktsstyrelsen Östergötland söker nya ledamöter

Distriktsstyrelsen för Sveriges ingenjörer i Östergötland ansvarar för att medlemmarna i distriktet erbjuds intressanta och roliga möjligheter till både nätverkande och ny kunskap, samt opinionsbildning i för medlemmarna viktiga frågor. 

Nu behöver styrelsen utökas med fler engagerade ledamöter som vill vara med och utveckla verksamheten under nästa år i hela regionen.

Välkommen med din intresseanmälan till valberedningen:

Sofia Willquist: sofia.e.willquist@gmail.com
Per-Ola Post: pelle.post@icloud.com
Håkan Byström: hakan.s.bystrom@gmail.com

Ordförande Michael Kamdem

Vice ordförande Lars Häger 

Ledamot Sonia Sangari

Ledamot Aleksandra Cavarkapa

Ledamot Lars Sjöström

Suppleant Adel-Koshrow Heydarian

Suppleant Martin Eneling

Valberedning Sofia Willquist

Valberedning Håkan Byström 

Valberedning Per Ola Post 

Kontaktperson i förbundsstyrelsen Per Norlander 

Kontaktperson på kansliet Annika Prine

Sök på aktuella event i ditt distrikt i kalendariet.

28 januari: Årsmöte och en föreläsningen om sanningen om Volvo.

Se event innan 2019.

Så fungerar vår organisation

Distrikten är en ideell verksamhet riktar sig till alla medlemmar lokalt. Ledorden för verksamheten är närhet, nätverk och intresse. Distrikten bedriver ingen förhandlingsverksamhet och är inte motpart till arbetsgivare.

Vill du ha mer information kontakta Kari Waldenström, 08-613 80 72.

Senast uppdaterad 2019-07-03