Distrikt Skaraborg

Välkommen till distrikt Skaraborg. Distriktet fungerar som ett lokalt nätverk och är en länk för dig som medlem till den centrala verksamheten.

Aktuellt

Här hittar du aktuella händelser och nyheter i ditt distrikt

Kontakta styrelsen

Ordförande

Robert Johansson och Rolf Larsson

E-post: distriktskaraborg@sverigesingenjorer.se

Ordförande Robert Johansson

Ordförande Rolf Larsson

Ledamot Micael Danielsson

Valberedning Åke Mårdh

Kontaktperson i förbundsstyrelsen Therése Koggdal

Så fungerar vår organisation

Distrikten är en ideell verksamhet riktar sig till alla medlemmar lokalt. Ledorden för verksamheten är närhet, nätverk och intresse. Distrikten bedriver ingen förhandlingsverksamhet och är inte motpart till arbetsgivare.

Vill du ha mer information kontakta Kari Waldenström, 08-613 80 72.

Senast uppdaterad 2020-02-26