Distrikt Södermanland

Välkommen till distrikt Södermanland. Distriktet fungerar som ett lokalt nätverk och är en länk för dig som medlem till den centrala verksamheten.

Aktuellt

Här hittar du aktuella händelser och nyheter i ditt distrikt

Valberedningen i distrikt Södermanland söker efter personer som vill engagera sig i distriktsstyrelsen under 2019.

Tidigare fackligt engagemang är meriterande men inte ett krav. Du som saknar erfarenhet men vill engagera dig i distriktet är därför varmt välkommen att kandidera.

Ett engagemang i distrikt Södermanland skiljer sig från den fackliga verksamheten i de lokala föreningarna. Det handlar i stor utsträckning om att arrangera ett varierat utbud av event, såsom föreläsningar, studiebesök, små evenemang, till att sprida glädje och inspiration för medlemmarna i Södermanland.

Distriktsstyrelsen har en budget från det centrala förbundet för att anordna dessa saker, och de hjälper även till med förslag och kontakter. Ibland ombeds distriktet att agera värd även åt centrala arrangemang. Att vara med i styrelsen är ett operativt uppdrag, som ställer krav på att du som ledamot tar ansvar för och hjälper till med att arrangera dessa events.

Genom att engagera dig i distriktet får du möjlighet att påverka vilka frågor och arrangemang som distriktet ska lyfta fram, både regionalt men också centralt. Det ger dig också en utmärkt möjlighet att utöka ditt personliga nätverk i regionen.

Du är varmt välkommen att komma på årsmötet 26 mars. Läs mer och anmäl dig till årsmötet här.

Kontakta valberedningen om du är intresserad:
Kathrina Jederström, kathrina.jederstrom@gmail.com
Patrik Sandberg, bodalav5@gmail.com
Leif Centerstig, leif.centerstig@regionsormland.se

Kontakta styrelsen

Ordförande

Kathrina Jederström

E-post: distriktsodermanland@sverigesingenjorer.se

Ordförande Kathrina Jederström

Kassör Mats Rehnholm

Sekreterare Patrik Sandberg

Ledamot Magnus Kling

Ledamot Leif Centerstig

Ledamot Rasmus Haglund

Kontaktperson i förbundsstyrelsen Sverker Hanson

Kanslifadder - Vakant

Sök på aktuella event i ditt distrikt i kalendariet.

26 mars: Årsmöte och föreläsning om artificiell intelligens.

Se event innan 2019.

Så fungerar vår organisation

Distrikten är en ideell verksamhet riktar sig till alla medlemmar lokalt. Ledorden för verksamheten är närhet, nätverk och intresse. Distrikten bedriver ingen förhandlingsverksamhet och är inte motpart till arbetsgivare.

Vill du ha mer information kontakta Kari Waldenström, 08-613 80 72.

Senast uppdaterad 2019-07-03