Distrikt Stockholm

Välkommen till distrikt Stockholm. Distriktet fungerar som ett lokalt nätverk och är en länk för dig som medlem till den centrala verksamheten.

Aktuellt

Här hittar du aktuella händelser och nyheter i ditt distrikt

Styrelsen bjuder in medlemmarna i Sveriges Ingenjörer distrikt Stockholm till årsmöte.

Välkommen på årsmöte för distrikt Stockholm. Under årsmötet sker sedvanliga årsmötesförhandlingar enligt förslag på dagordning nedan.

Representanter för Vänföreningen för Christer Fuglesang Space Center kommer kort att berätta om föreningen och Rymdåret 2019 därefter kommer Cecilia Hertz som är Grundare och VD för Umbilical Design, ESA Space Broker ha ett föredrag med titeln ”Hur rymdteknik och astronauternas vardag bidrartill hållbara lösningar här på jorden!”
Denna del börjar ca kl. 19.00 när själva formella årsmötet har avslutats.

I samband med årsmötet erbjuds en lättare förtäring i form av smörgås och dryck. Tillgången kommer att vara begränsad. En anmälan är en förutsättning för att erhålla förtäring.

Om du önskar väcka ett ärende som styrelsen behöver behandla behöver det vara styrelsen till handa senast måndagen den 19 november. Ärende skickas till distriktsordföranden.

Kontakta styrelsen

Ordförande

Marcus Suurküla

Telefonnummer: 0705-65 04 87

E-post: distriktstockholm@sverigesingenjorer.se

Ordförande Marcus Suurküla 0705650487

Vice ordförande Alex Hanna Elias 072-849 66 70

Sekreterare Carolina Gómez Lagerlöf 073-674 20 44

Ledamot Björn de Maré 

Ledamot Jonas Westberg 070-787 30 41

Ledamot Jeanette Pahlen 

Ledamot Patriq Banaq

Ledamot Pouriya Parsanezhad 

Ledamot Essan Ijadi

Ledamot Edward Ringborg

Ledamot Arezou Taghizadeh 

Valberedning Tibor Muhi 

Valberedning Jan Pettersson 

Valberedning Leon Mutambala 

Valberedning Johan Ingberg 

Kontaktperson i Förbundsstyrelsen Sofia Johannesson 

Sök på aktuella event i ditt distrikt i kalendariet.

29 maj: En natt på museum - Tekniska Museet

27 maj: Standarder som får världen att fungera med SIS

22 maj: En natt på museum - Tekniska Museet

16 maj: Artificiell intelligens för chefer och ledare med Göran Lindsjö

16 maj: Studiebesök på Nobinas elbussar i Norrtälje

8 april: Föreläsnig "Människan i arbetslivet" med Edward Ringborg

4 april: Föreläsning "Unlocking Social Media" med Carl Miller

27 mars: Ett liv på Mars - Samtal mellan Christer Fuglesang och Ella Carlsson, samt visning av filmen "The Martian".

18 mars: Föreläsning "Artificiell intelligens för ingenjörer" med Göran Lindsjö

29 januari: Föreläsning "Artificiell intelligens för ingenjörer" med Göran Lindsjö

17 januari: Föreläsning "Att leda en projektgrupp".

Se event innan 2019.

Så fungerar vår organisation

Distrikten är en ideell verksamhet riktar sig till alla medlemmar lokalt. Ledorden för verksamheten är närhet, nätverk och intresse. Distrikten bedriver ingen förhandlingsverksamhet och är inte motpart till arbetsgivare.

Vill du ha mer information kontakta Kari Waldenström, 08-613 80 72.

Senast uppdaterad 2019-07-03