Distrikt Sydost

Välkommen till distrikt Sydost. Distriktet fungerar som ett lokalt nätverk och är en länk för dig som medlem till den centrala verksamheten.

Kontakta styrelsen

Ordförande

Per-Inge Bäck

E-post: ordf.distriktsydost@sverigesingenjorer.se

Ordförande Per-Inge Bäck 

Vice ordförande Anders Johansson

Sekreterare Helen Keijser

Ekonomiansvarig Jan Malmström

Ledamot Per-Philip Sollin

Ledamot Walter Rydström

Valberedning Conny Söderqvist, sammankallande

Teknologrepresentant BTH - Vakant

Teknologrepresentant Linnéuniversitetet - Vakant

Kontaktperson i förbundskansliet Anders Hallgren

Kontaktperson i förbundsstyrelsen Sara Anvarsson

Så fungerar vår organisation

Distrikten är en ideell verksamhet riktar sig till alla medlemmar lokalt. Ledorden för verksamheten är närhet, nätverk och intresse. Distrikten bedriver ingen förhandlingsverksamhet och är inte motpart till arbetsgivare.

Vill du ha mer information kontakta Kari Waldenström, 08-613 80 72.

Senast uppdaterad 2020-02-26