Distrikt Väst

Välkommen till distrikt Väst. Distriktet fungerar som ett lokalt nätverk och är en länk för dig som medlem till den centrala verksamheten.

Aktuellt

Här hittar du aktuella händelser och nyheter i ditt distrikt

Kontakta styrelsen

Ordförande

Per-Tore Eidsvik

Telefonnummer: 0734-37 83 73

E-post: distriktvast@sverigesingenjorer.se

Ordförande Per Tore Eidsvik, 0734-37 83 73

Ledamot Susann Lindqvist

Ledamot Maria Guttman

Ledamot Tomas Blidberg

Ledamot Ali Yaghoubvand

Ledamot Mats Överfjord

Madeleine Danell (teknolog)

 

Valberedning, sammankallande Maria Guttman

Valberedning Per Blixt

Valberedning Erik Eglén 

Valberedning Sven Sjöberg

 

Revisor Korosh Noujoumi

Revisor Jie Zhong

Ersättare Christin Döse 

 

Kontaktperson i förbundsstyrelsen (fadder) Therése Koggdal, 0709 46 11 96

Kontaktperson på kansliet (fadder) Kari Waldenström, 0725 21 10 87 

 

 

Så fungerar vår organisation

Distrikten är en ideell verksamhet riktar sig till alla medlemmar lokalt. Ledorden för verksamheten är närhet, nätverk och intresse. Distrikten bedriver ingen förhandlingsverksamhet och är inte motpart till arbetsgivare.

Vill du ha mer information kontakta Kari Waldenström, 08-613 80 72.

Senast uppdaterad 2019-07-03