Distrikt Västmanland

Välkommen till distrikt Västmanland. Distriktet fungerar som ett lokalt nätverk och är en länk för dig som medlem till den centrala verksamheten.

Distriktsverksamheten bedriver ingen förhandlingsverksamhet och är inte heller någon motpart mot arbetsgivare. Vid förhandlingsärenden kontakta Sveriges Ingenjörer centralt, på telefon 08-613 80 00 eller via e-post.

Aktuellt

Här hittar du aktuella händelser och nyheter i ditt distrikt

Kontakta styrelsen

Ordförande 

Bertil Nordqvist

Telefonnummer: 0703-18 71 43

E-post: distriktvastmanland@sverigesingenjorer.se

Styrelse 2020

Ordförande Bertil Nordqvist, 070-318 71 43 

Vice Ordförande David Lindgren, 070-603 28 93

Kassör Patricia Quaglia

Ledamot Pia Hill

Ledamot Anke Krönert

Ledamot Alice Halldin

Ledamot Erik Molin

Studentrepresentant Oscar Karlsson

Valberedning Peter Freyhult

Valberedning Klas Lindgren

Kontaktperson i förbundsstyrelsen Helene Åhsberg

Så fungerar vår organisation

Distrikten är en ideell verksamhet riktar sig till alla medlemmar lokalt. Ledorden för verksamheten är närhet, nätverk och intresse. Distrikten bedriver ingen förhandlingsverksamhet och är inte motpart till arbetsgivare.

Vill du ha mer information kontakta Kari Waldenström, 08-613 80 72.

Senast uppdaterad 2020-02-26