Distrikt Västmanland

Välkommen till distrikt Västmanland. Distriktet fungerar som ett lokalt nätverk och är en länk för dig som medlem till den centrala verksamheten.

Aktuellt

Här hittar du aktuella händelser och nyheter i ditt distrikt

Vi ger dig som förtroendevald en möjlighet att inspireras till rekrytering och pepp inför avtalrörelsen 2020.


Vi ger dig möjligheten att träffa andra förtroendevalda i ditt närområde. Som förtroendevald är det viktigt för dig att hålla dig uppdaterad om vad det är som händer på andra arbetsplatser i din region. Det har du möjlighet till på den här distriktskonferensen, här kan du diskutera och mingla med andra personer som är i samma position som dig. Ni kan byta erfarenheter och ge varandra tips i hur ni kan sköta ert arbete på bästa sätt.

På plats kommer Peter Kross och Ulf Wesblom från TAG-delegationen att tala om avtalrörelsen och läget i avtalsförhandlingar. Även när avtalskraven ska läggas samt vad ni som förtroendevalda bör kräva vid en förhandling. Vi kommer även starta en diskussion kring vilka avtalskrav du tycker att förbundet ska prioritera 2020.

Att rekrytera nya medlemmar och behålla, är förutsättningen för att vi ska fortsätta vara en relevant spelare. För att rekrytera nya medlemmar måste vi visa upp oss och synas. Berätta om våra förmåner och alla de fördelar ett medlemskap innehåller. Det här passet innehåller en introduktion i hur du ska tänka för att rekrytera fler Ingenjörer. Föreläser gör Anna Klaesson, rekryterare på Sveriges Ingenjörer.

Anmäl dig här

Vill du lära dig mer om arbetstidslagen och hur den kan motverka utbrändhet?

Onsdag den 20 mars kommer du bland annat få ta del av föreläsningar med fokus utbrändhet och arbetstider. Maria Arrefelt, ombundsman och förhandlingschef på Jusek, kommer att finnas på plats och berätta hur sammanslagningen av Civilekonomerna och Jusek påverkar medlemmarna i Akademikerföreningarna.

Du kommer även att få en rapport från de lokala löneförhandlingarna och helårslönehöjningarna. David Lindgren som är vice ordförande i Sveriges Ingenjörer distrikt Västmanland kommer att tala om vilka påverkanstidpunkter och möjligheter du har som lokalt förtroendevald.

Som förtroendevald är det viktigt för dig att hålla dig uppdaterad om vad det är som händer på andra arbetsplatser i din region. Det har du möjlighet till på den här distriktskonferensen, här kan du diskutera och mingla med andra personer som är i samma position som dig. Ni kan byta erfarenheter och ge varandra tips i hur ni kan sköta ert arbete på bästa sätt.

Varmt välkommen den 20 mars!

Göran Lindsjö beskriver de senaste årens mycket snabba utveckling av AI och vilka trender som nu dominerar.

Genom exempel på olika tekniska och andra typer av tillämpningar kommer Göran Lindsjö diskutera möjligheter och konsekvenser. Han kommer också presentera hur olika yrkesroller och utbildningar påverkas. Dessutom beskriva hur olika branscher och regeringar i flera länder valt att hantera frågor kring AI.

Göran Lindsjö, Governo AB är rådgivare inom strategiska AI-frågor och har många års erfarenhet som entreprenör och företagsledare inom AI. Han är bosatt i USA och arbetar där med ett nätverk av de ledande universiteten, företagen och analytikerna inom AI. Göran har även från Regeringskansliet arbetat med AI och med styrningsfrågor inom framförallt digitalisering av svensk offentlig förvaltning. Han är också inspiratör och föreläsare företagsinternt, på konferenser och universitet i Europa och USA.

Minglet börjar kl. 17:30, kl. 18:00 börjar föreläsningen. Vi bjuder på baguette och dryck under kvällen.

Kontakta styrelsen

Ordförande 

Bertil Nordqvist

Telefonnummer: 0703-18 71 43

E-post: distriktvastmanland@sverigesingenjorer.se

Ordförande Bertil Nordqvist, 070-318 71 43 

Vice Ordförande David Lindgren, 070-603 28 93

Kassör Patricia Quaglia

Ledamot Pia Hill

Ledamot Mohammed Rashid

Ledamot Anke Krönert

Ledamot Alice Halldin

Ledamot Erik Molin

Studentrepresentant Oscar Karlsson

Valberedning Peter Freyhult

Valberedning Klas Lindgren

Kontaktperson i förbundsstyrelsen Helene Åhsberg

Sök på aktuella event i ditt distrikt i kalendariet.

3 april: Föreläsning om artificiell intelligens för ingenjörer med Göran Lindsjö.

27 mars: Livesänt event i samarbete med Folkets Bio Elektra i Västerås. Ett liv på Mars - Samtal mellan Christer Fuglesang och Ella Carlsson, samt visning av filmen "The Martian".

Se event innan 2019.

Så fungerar vår organisation

Distrikten är en ideell verksamhet riktar sig till alla medlemmar lokalt. Ledorden för verksamheten är närhet, nätverk och intresse. Distrikten bedriver ingen förhandlingsverksamhet och är inte motpart till arbetsgivare.

Vill du ha mer information kontakta Kari Waldenström, 08-613 80 72.

Senast uppdaterad 2019-07-03