Förbundskansli

Kansliets arbete leds av förbundsdirektören med hjälp av ledningsgruppen. Nedan presenteras ledningsgruppen, samt kansliets chefer och avdelningarnas uppdrag i korthet.

Ledningsgrupp

Sveriges Ingenjörers ledningsgrupp beslutar om, samt leder förbundskansliets interna och externa arbete. I uppdraget ingår även stöd till bland annat fullmäktige, valberedning och förbundsstyrelse.

Richard Malmborg

Richard Malmborg
Förbundsdirektör

Marianne Lagerstedt

Marianne Lagerstedt
Ekonomichef

Susanna Reinholdsson

Susanna Reinholdsson
Chef för Verksamhetsutveckling och uppföljning, stf. Förbundsdirektör

Elisabeth Arbin

Elisabeth Arbin
Chef för Demokrati, Förbundssekreterare

Camilla Frankelius

Camilla Frankelius
Förhandlingschef

Heléne Robson

Heléne Robson
Chefsjurist

Åsa Söderén

Åsa Söderén
Kommunikationschef

André Pierrou

André Pierrou
Chef för Medlemsutveckla och rekrytera

Sara Petersson

Sara Petersson
HR-chef

Daniel Milovan

Daniel Milovan
IT-chef

Kansliorganisation

Förbundskansliet består av förbundsledningen och stabsenheterna, samt de fyra avdelningarna Förhandling, Kommunikation, Medlemsutveckla och rekrytera och Politikutveckling och opinion.

Hämta organisationsschema.

Förbundsledning

Förbundsdirektör: Richard Malmborg

Ledningsassistent: Therése Avoltén

Stabsenheter

Demokratistöd, förbundssekreterare: Elisabeth Arbin

Ekonomi: Marianne Lagerstedt

HR: Sara Petersson

Juridik: Heléne Robson

IT: Daniel Milovan

Verksamhetsutveckling och uppföljning: Susanna Reinholdsson

Internservice, fastighet: Magnus Böschen

Redaktion Ingenjören.se: Karin Virgin

Förhandling

Förhandlingsavdelningen ansvarar för strategiskt förhandlingsarbete, vård och utveckling av befintliga kollektivavtal. Hanterar arbetsrättsliga frågor, förhandlar och ger råd, stöd samt utbildning till medlemmar och förtroendevalda. Utövar förbundets partsställning, lokalt och centralt. 

Avdelningschef: Camilla Frankelius

Enhetschef Förhandling offentlig sektor: Andreas Nyström

Enhetschef Förhandling industrisektor: Daniel Falk

Enhetschef Förhandling tjänstesektorn: Pia Bäckström

Enhetschef Förhandling och utveckling: Ola Sundström

Enhetschef Administrations- och föreningsutveckling: Emma Sallnäs

Kommunikation

Kommunikationsavdelningen ansvarar för förbundets interna och externa kommunikation avseende medlemskommunikation, marknad, press och opinion. Planerar, analyserar och utvecklar förbundets kommunikationsarbete samt stöd för ledningskommunikation. 

Avdelningschef: Åsa Söderén

Enhetschef Digital närvaro och produktion: Daniel Bergqvist

Enhetschef Marknad och kommunikation: Åsa Söderén

Medlemsutveckla och rekrytera

Avdelningen ansvarar för medlemsservice samt insatser för att rekrytera och behålla medlemmar. Uvecklar och förvaltar förmåner, erbjudanden och tjänster samt distriktverksamheten. Ansvarar för event riktat mot medlemmar och presumtiva medlemmar.

Avdelningschef: André Pierrou

Enhetschef Medlemsservice: Gunilla Eriksson

Enhetschef Medlemsutveckling: Natasha Kavalic

Enhetschef Rekrytering: Malin Lindström

Politikutveckling och opinion

Avdelningen ansvarar för att ta fram underlag till stöd för förbundets politik, i form av exempelvis utredningar och statistik. Ansvarar för politikutveckling utifrån omvärld och trender samt att utgöra kansliets expertstöd i strategiskt viktiga frågor och aktiviteter.

Tf avdelningschef: Ing-Marie Olofsdotter Nilsson

Senast uppdaterad 2020-02-11
Till toppen