Förbundsstyrelsen

Sveriges Ingenjörer är en medlemsstyrd organisation som leds av förbundsstyrelsen. De 15 styrelseledamöterna väljs av förbundets fullmäktige.

Förbundsstyrelsen ska prioritera och säkerställa vad som ska göras utifrån stadgarna och fullmäktiges beslut samt arbeta framåtblickande med Sveriges Ingenjörers utveckling. Det innebär bland annat att:

  • Bereda fullmäktiges ärenden och genomföra fullmäktiges beslut.

  • Fastställa verksamhetsplan, budget och riktlinjer för placering av förbundets tillgångar.

  • Avge verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.

  • Fastställa förbundskansliets organisation.

  • Utse förbundets ombud.

  • Anställa och entlediga förbundsdirektören

Presidium

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande

Född: 1973 
McNeil AB, Helsingborg 
Examen: Kemiteknik, Chalmers, 1998
Invald i förbundsstyrelsen: 2010 

Per Norlander, 1:e vice förbundsordförande 

Född: 1964
Ericsson AB, Linköping
Examen: Teknisk fysik & elektronik, LiTH, 1991
Invald i förbundsstyrelsen: 2016

Sara Anvarsson, 2:e vice förbundsordförande

Född: 1989
LegiLexi stiftelse, Stockholm
Examen: Industriell ekonomi, Linköpings universitet
Invald i förbundsstyrelsen: 2017

Ledamöter

Arezou Taghizadeh

Födelseår: 1965
PTK, Stockhholm
Examen: Datateknik, KTH, 2001
Invald i förbundsstyrelsen: 2018

Helene Åhsberg

Född: 1972
Svensk Kärnbränslehantering AB, Stockholm
Examen: Kemiteknik, KTH
Invald i förbundsstyrelsen: 2017

Henri Mellin

Teknolog
Född: 1991
Utbildning: Produkt och processutveckling, Mälardalens högskola
Invald i förbundsstyrelsen 2018

Joachim Pettersson

Född: 1964 
Boliden Mineral AB, Skelleftehamn
Examen: Fysikerlinjen Umeå Universitet 1990
Invald i förbundsstyrelsen: 2011

Marcus Suurküla

Född: 1957
FMV, Stockholm
Examen: Flygteknik, KTH, 1983
Invald i förbundsstyrelsen: 2016

Mikael Andersson

Född: 1976
Luleå kommun
Examen: Brandingenjör LTH 2002
Invald i förbundsstyrelsen: 2012

Peter Tönnäng

Född: 1968
Avega Dinamiko AB, Stockholm
Examen: Elektroteknik, Chalmers 1995
Invald i förbundsstyrelsen: 2018

Philip Engström

Födelseår: 1979
Polismyndigheten, Linköping
Examen: Medieteknik, Linköpings universitet 2006
Invald i förbundsstyrelsen: 2019

Philip Stankovski

Född: 1983
Auranest Holding AB, Lund
Examen: Teknisk fysik, LTH
Invald i förbundsstyrelsen: 2017

Sofia Johannesson

Född: 1978
AstraZeneca AB, Södertälje
Examen: Elektroteknik, Mälardalens Högskola
Invald i förbundsstyrelsen: 2014

Therese Koggdal

Född: 1976
AB Volvo, Göteborg
Examen: Konstruktion och Design, Högskolan i Halmstad 2001
Invald i förbundsstyrelsen: 2016

Tobias Åresten

Teknolog
Född: 1989
Utbildning: Kommunikation, transport och samhälle, Linköpings universitet
Invald i förbundsstyrelsen: 2017

Senast uppdaterad 2020-05-19