Ingenjörsfullmäktige

Ingenjörsfullmäktige är förbundets högsta beslutande organ som sammanträder varje år i november. 

81 ledamöter väljs av de ordinarie medlemmarna vart fjärde år, nästa gång 2022. 14 ledamöter väljs årligen av studerandemedlemmarna.

På det årliga fullmäktigemötet i november är uppgifterna att:

  • fastställa förbundets stadgar, valordning, vision och mål samt policyer
  • välja förbundsstyrelse, valberedning och revisorer
  • besluta om verksamhetsinriktning, budget och medlemsavgifter
  • besluta om förslag från förbundsstyrelsen (propositioner)
  • besluta om förslag från medlemmar (motioner)

Motioner behandlas vid fullmäktige jämna år.

Sveriges Ingenjörer fullmäktigemöte

Ingenjörsfullmäktige 2019

Mötet äger rum 17-19 november på Djurönäset utanför Stockholm. Handlingar kan du hitta längre ner på den här sidan. Du kan skriva motioner till fullmäktige, eller lämna medlemsförslag löpande. Motioner behandlas vid fullmäktige jämna år.

Kontaktuppgifter

Här kan du ladda ner kontaktuppgifter till aktuella ledamöter i fullmäktige, valberedning och revisorer.

Ersättningar i samband med Fullmäktige

Information om reseregler och biljettbeställning - Reseräkningsblankett.

Dokument

Senast uppdaterad 2019-03-20