Ingenjörsfullmäktige

Ingenjörsfullmäktige är förbundets högsta beslutande organ som sammanträder varje år i november. 

81 ledamöter väljs av de ordinarie medlemmarna vart fjärde år, nästa gång 2022. 14 ledamöter väljs årligen av studerandemedlemmarna.

På det årliga fullmäktigemötet i november är uppgifterna att:

  • fastställa förbundets stadgar, valordning, vision och mål samt policyer
  • välja förbundsstyrelse, valberedning och revisorer
  • besluta om verksamhetsinriktning, budget och medlemsavgifter
  • besluta om förslag från förbundsstyrelsen (propositioner)
  • besluta om förslag från medlemmar (motioner)

Motioner behandlas vid fullmäktige jämna år.

Läs mer om motioner och medlemsförslag här.

Nästa Ingenjörsfullmäktige

Nästa Ingenjörsfullmäktige hålls den 21-23 november 2021.

Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till dina företrädare, såsom ledamöter i fullmäktige, valberedning och revisorer.

Val till Ingenjörsfullmäktige

Nästa val till Ingenjörsfullmäktige är 2022.

Här hittar du resultat från valet 2018 och svar på vanliga frågor om hur valet går till.

Protokoll från tidigare fullmäktige

Senast uppdaterad 2021-04-07
Till toppen