Ingenjörsfullmäktige

Ingenjörsfullmäktige är förbundets högsta beslutande organ som sammanträder varje år i november. 

Det årliga mötet

81 ledamöter väljs av de ordinarie medlemmarna vart fjärde år, nästa gång 2021. 14 ledamöter väljs årligen av studerandemedlemmarna.

På det årliga fullmäktigemötet i november är uppgifterna att:

  • fastställa förbundets stadgar, valordning, vision och mål samt policyer
  • välja förbundsstyrelse, valberedning och revisorer
  • besluta om verksamhetsinriktning, budget och medlemsavgifter
  • besluta om förslag från förbundsstyrelsen (propositioner)
  • besluta om förslag från medlemmar (motioner)

Motioner behandlas vid fullmäktige jämna år.

Läs mer om motioner och medlemsförslag

Ingenjörsfullmäktige 2021

Årets Ingenjörsfullmäktige hålls den 21-23 november i Stockholm. Det kommer även vara möjligt att deltaga digitalt.

Förbundet förbereder årets Ingenjörsfullmäktige utifrån aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och följer löpande smittspridningens utveckling i samhället. Beredskap att ställa om till helt digitalt sammanträde finns.

Kallelse skickas ut till ledamöterna under vecka 38. Handlingar kommer att finnas här i slutet på vecka 44. Även i år kommer vissa föredragningar vara förinspelade att ta del av i samband med inläsning av handlingar.

Nyfiken på de motioner som kommer att behandlas vid årets Ingenjörsfullmäktige?

Se motionerna här

ABB-ingenjörerna: 2 mandat

Erfarna Civilingenjörer: 2 mandat

Ericssonlistan – The Ericsson list: 9 mandat

Ingenjörer för ett hållbart samhälle: 5 mandat

Ingenjörer i Staten: 3 mandat

IT- Konsult & Innovation: 2 mandat

Jönköpingslistan: 1 mandat

Klöver Dam – kvinnligt nätverk: 7 mandat

Mera pang för pengarna: 7 mandat

Saab-listan: 3 mandat

Samhällsbyggarlistan: 2 mandat

Stockholm-Mälardalen: 3 mandat

Sveriges Brand- och Riskhanteringsingenjörer: 2 mandat

Sveriges Ingenjörer AB Volvo: 4 mandat

Sveriges Ingenjörer i Väst: 6 mandat

Sveriges Ingenjörer NORR: 5 mandat

Sveriges Ingenjörer Syd: 6 mandat

Sveriges Ingenjörer Västmanland: 1 mandat

Sydöstra Sveriges Ingenjörer: 1 mandat

Universitet och högskolor – för Sverige som kunskapsnation: 4 mandat

Vattenfall: 2 mandat

Ökat lokalt inflytande: 4 mandat

Ingenjörsvalet

Ingenjörsfullmäktige är förbundets högsta beslutande organ. 81 ledamöter väljs av de yrkesverksamma medlemmarna vart fjärde år. 14 ledamöter väljs årligen av studentmedlemmarna.

Läs mer

Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till dina företrädare, såsom ledamöter i fullmäktige, valberedning och revisorer.

Protokoll från tidigare fullmäktige

Senast uppdaterad 2021-09-24
Till toppen