Arbetsmiljö

Ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete leder till att medarbetare mår bättre, kvalitet och produktivitet ökar, och därmed får arbetsgivaren både ökad goodwill och kan visa bättre resultat.

Arbetsmiljön har stor betydelse för att tillvarata individuella förutsättningar och en god arbetsmiljö kan bidra till ett minskat utanförskap. 

Upptäcker du arbetsmiljöbrister bör du i första hand tala med din närmaste chef. Om inte det hjälper så kan du vända dig till ditt skyddsombud och därefter till ditt fackförbund. 

Bristerna kan röra frågor om exempelvis arbetsvillkor, diskriminering eller någon form av tvist. Fackförbund, Arbetsmiljöverket och företagshälsovård är vanligen de viktigaste aktörerna på området.

Arbetsmiljö i korthet

  • Sveriges Ingenjörer anser att arbetsmiljöarbetet ska drivas systematiskt. Arbetsgivaren bör fokusera på det förebyggande arbetet. Det är betydligt mer effektivt att arbeta förebyggande med arbetsmiljön än att försöka reparera skador som redan skett.
  • Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för arbetsmiljön och ska systematiskt planera, leda och driva verksamheten med en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska utreda arbetsskador, analysera arbetsmiljörisker och vidta åtgärder. Dessutom ska hen upprätta handlingsplaner och dokumentation, och är ansvarig för rehabilitering. Samtidigt ska även arbetstagarna delta och samverka arbetsmiljöarbetet och de representeras av sitt skyddsombud.
  • Sveriges Ingenjörer vet att nyckeln till friska företag heter utbildning. Chefer måste få adekvat och tillräcklig arbetsmiljöutbildning. Arbetsmiljöutbildning ska vara meriterande vid ingenjörsutbildning och vid chefstillsättning. En viktig förbundsverksamhet är att se till att skyddsombud och förtroendevalda är utbildade.

Levipriset

Sveriges Ingenjörer delar varje år ut Levipriset för att uppmärksamma ingenjörernas roll för utvecklingen av en god arbetsmiljö. 2021 års pristagare är Maral Babapour Chafi, forskare vid Institutet för Stressmedicin och Chalmers Tekniska Högskola.

Läs mer om Levipriset

Regionalt skyddsombud

Inom privat sektor har 3 fackförbund inom Saco (Akavia, Naturvetarna och Sveriges Ingenjörer) för närvarande utsett 4 regionala skyddsombud (RSO). Utnämningarna har skett med anledning av att arbetsmiljön är en viktig fråga för förbundens medlemmar. Förbunden vill vara med och påverka arbetsplatsernas arbetsmiljö i så stor utsträckning som möjligt och de regionala skyddsombuden är till stor hjälp i det arbetet.

Läs mer på regionaltskyddsombud.se

Senast uppdaterad 2021-09-07
Till toppen