Ingenjörsbloggen

På ingenjorsbloggen skriver Sveriges Ingenjörers experter om aktuella ämnen som rör och berör ingenjören, exempelvis arbetsmarknad, utbildning, miljö, forskning och utveckling.

Blogg 16 januari 2020

Finns det en arbetsmiljörisk på nanonivå?

Kan tillverkning och användning av nano-material innebära arbetsmiljörisker för målgruppen ingenjörer?Det korta svaret är ja. Det är ingenjörer som ofta med avancerad ingenjörskonst tillverkar nano-partiklar. Det är ingenjörer som i första ledet använder/tillsätter tillverkade nano-partiklar i produkter som används i industrin. Ett exempel på ett användningsområde i en nära framtid är kretskort i mikrorobotar.

Läs hela
Blogg 18 december 2019

Elbristens Harmageddon

Få lär ha missat diskussionen om huruvida Sverige har elbrist eller inte. Diskussionerna tenderar ofta att landa i alternativ som att Sverige snart drabbas ett elbristens Harmageddon eller att det inte finns och inte heller kommer att finnas några problem alls. Sanningen lär ligga någonstans emellan dessa extremer, men det gör den inte mindre allvarlig.

Läs hela
Blogg 16 december 2019

Slumrande potential i anställdas idéer

Av de medarbetare som bidrar till företagets intraprenörskap, det vill säga interna entreprenörskap, är det en mindre del som har som uttalad ambition att den nya produkten eller tjänsten ska bidra till en bättre miljö. 

Läs hela
Blogg 12 december 2019

Världens enklaste sak, men också den svåraste.

En sak jag ofta hör är att det här med pension, det är så svårt. Det kan vara sant, om man vill att det ska vara svårt eller om man verkligen ska förstå varenda aspekt och regel kring pensionen. Egentligen är det ganska enkelt. Ta ett jobb på ett företag som har kollektivavtal så har du både allmän pension och tjänstepension. Svårare än så behöver det inte vara.

Läs hela
Blogg 12 december 2019

Om man behöver ingenjörer

Härom dagen publicerades SCB:s årliga arbetskraftsbarometer. Jag har skrivit om tidigare versioner, men eftersom den ser ut ungefär som den brukar tänkte jag inte orda mycket om detaljerna i den. Arbetsgivarna uppger att det är stor efterfrågan på yrkeserfarna snart sagt oavsett utbildning, medan tillgången huvudsakligen är god eller i balans för de flesta grupper nyexaminerade.

Läs hela
Blogg 9 december 2019

Ett ökat FoU avdrag – En morot för företag som vill utvecklas

Forskning och utveckling (FoU) leder till tekniska lösningar i form av nya produkter och tjänster vilka ger företagen en ökad lönsamhet. Satsningarna inom FoU bidrar till en ökad omsättning och också nya jobb direkt hos de företag som satsar. I förlängningen leder detta också till ekonomiska spridningseffekter i det omgivande samhället med en ökad efterfrågan på olika leveranser till de växande FoU-företagen.

Läs hela
Blogg 19 november 2019

Black Friday hela veckan

Antag att utvecklingen av varor och tjänster (i fortsättningen: produkter) går fortare och fortare. Måste jag då inte byta ut dem fortare och fortare?

Läs hela
Blogg 29 oktober 2019

Gör inte om det där!

Efter en tretton år lång tvist gav den brittiska högsta domstolen professor Ian Shanks rätt mot hans tidigare arbetsgivare Unilever. 

Läs hela
Till toppen