Sveriges Ingenjörer

Ingenjörsbloggen

På ingenjorsbloggen skriver Sveriges Ingenjörers experter om aktuella ämnen som rör och berör ingenjören, exempelvis arbetsmarknad, utbildning, miljö, forskning och utveckling.

Blogg 23 oktober 2019

Ökad vaksamhet krävs vid utländska investeringar!

Ökad vaksamhet krävs vid utländska investeringar i Sverige!

Sverige är en öppen ekonomi och har en hög andel företag inom olika branscher som säljer sina produkter och tjänster på en global marknad. För att de svenska företagen och den svenska ekonomin ska kunna fortsätta att växa är det viktigt med öppenhet och tillgång till utländskt kapital och direktinvesteringar.

Läs hela
Blogg 15 oktober 2019

Det svenska stålet biter

Det svenska stålet biter, i all oändlighet

Sverige är en av världens främsta stålproducenter. Inte i ton räknat, men det vi gör i form av specialstål och förädlade produkter placerar oss i världstoppen. Den svenska järnmalmen är Europas mest högkvalitativa och vi står också för 91 procent av all järnmalmsproduktion i EU.

Stål är en väsentlig del av det moderna samhället. Stål är också ett material som har lång livslängd och som i princip kan återanvändas i all oändlighet. Den globala efterfrågan på stål kommer att fortsätta öka eftersom vi blir allt fler människor och allt fler flyttar till städer. Fortsätter vi tillverka stål på samma sätt som idag så kommer koldioxidutsläppen från stålindustrin globalt att öka med närmare 25 procent till 2050.

Läs hela
Blogg 11 oktober 2019

Talangvisum, men för vem?

Just nu haglar det förslag som ska underlätta arbetskraftsinvandringen. Ett förslag är att införa något som kallas talangvisum. Vad som är talangvisum ska utredas. Det finns med som punkt 21 i 73 punktsprogrammet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan regeringspartierna, Centern och Liberalerna (Januariavtalet). Talangvisum är tänkt för högkvalificerad arbetskraft.

Läs hela
Blogg 7 oktober 2019

Medicinska utmaningar hanteras med teknik

Det sker en hel del forskningssamarbete mellan teknik och medicin och då inte minst mellan KTH, Karolinska Institutet och Karolinska sjukhuset. Detta är också mycket rimligt eftersom teknik är ett verktyg för att lösa specifika problem och hantera angelägna samhällsutmaningar.

Läs hela
Blogg 30 september 2019

Elektrifiering av fordon och transporter – en väg framåt med stor potential!

Transportsektorn är en av de branscher som direkt eller indirekt påverkar vår vardag mest. Men det är också ett område där vi har stora möjligheter att förändra och utveckla!

Läs hela
Blogg 27 augusti 2019

Nya föreskrifter kan hota rehabiliteringen för sjukskrivna

Inom kort kommer Arbetsmiljöverket att lansera nya föreskrifter inom rehabilitering av sjukskrivna. Dessa föreskrifter har under hela processen fått skarp facklig kritik eftersom de riskerar att få konsekvensen att de sjukskrivne förlorar jobbet.

Läs hela
Blogg 1 juli 2019

”Ingenjörsbristen” är brist på kompetensutveckling

Det talas högt och ljudligt i media om att det råder brist på ingenjörer och att det kommer att bli ännu värre framöver.

Läs hela
Blogg 20 juni 2019

Planet of the Apes of Engineering

Låt oss betrakta två premisser som i dag hålls för okontroversiella, och den slutsats som lika okontroversiellt brukar följa av dem:

Läs hela
Blogg 24 maj 2019

Vad är det med genomströmningen i ingenjörsutbildningarna?

Den frågan ställer jag mig återigen, efter att ha konstaterat att det fortfarande är ungefär hälften av studenterna på civil- och högskoleingenjörsutbildningarna som tar examen på sitt program. Allt enligt färska uppgifter från UKÄ/SCB..

Läs hela
Till toppen