Sveriges Ingenjörer

Ingenjörsbloggen

På ingenjorsbloggen skriver Sveriges Ingenjörers experter om aktuella ämnen som rör och berör ingenjören, exempelvis arbetsmarknad, utbildning, miljö, forskning och utveckling.

Blogg 12 oktober 2018

Är AI också en fluga?

En fluga kom på besök

Besök och besök förresten. Den bodde väl i någon list och vaknade till i helgen när solen värmde på. Eller surrade in objuden när fönstret stod öppet.

Läs hela
Blogg 20 augusti 2018

Digitalisering som verktyg eller kärnverksamhet

Svenska företag (och myndigheter) kommer alla att utnyttja digitaliseringen i den mån de inte redan gör det. De stora verksamheterna alldeles definitivt, men även de små och medelstora. En annan sak är i vilken mån svenska företag är, kan, bör eller måste vara verksamma inom digitaliseringen i sig.

Läs hela
Blogg 15 juni 2018

Hur lojal ska man va?

Idag framställs lojalitet med det företag där man arbetar på två helt väsensskilda sätt.

Läs hela
Blogg 25 maj 2018

Ren energi kräver handling, mod och ingenjörer

Den energipolitiska temaveckan Nordic Clean Energy Week stärkte min övertygelse att skiftet mot fossilfri energi måste ske på bred front. Det går inte avvakta och vänta ut den rätta lösningen. Det har vi inte tid med.

Läs hela
Blogg 16 maj 2018

Sfinx ger nyanlända ingenjörer en bättre start

I tio år har projektet Sfinx hjälpt nyanlända ingenjörer att skaffa sina första jobb i Sverige. Jag tycker resultaten visar att prestigelöst samarbete över gränserna är det bästa sättet att förkorta vägen till arbete.

Läs hela
Blogg 27 mars 2018

Dags att överge tanken på att förändra strejkrätten

Fackförbunden i Göteborgs hamn har nu meddelat att de tar ansvar för den långvariga konflikten. Därmed försvinner motiven till regeringens utredning av strejkrätten.

Läs hela
Blogg 6 mars 2018

Nu blir etik teknik

För mig var det någon gång när Ronald Reagan var president som jag första gången hörde den listiga parollen: ”Guns don’t kill people, people kill people”.

Läs hela
Blogg 13 februari 2018

Nytänkande kan lösa omställning till hållbara städer

Uppemot 70 procent av världens befolkning bor i städer, enligt FN. Städer står i dag för en växande miljöbelastning med över 70 procent av de globala koldioxidutsläppen. Utformningen av staden och dess befolknings livsstilar påverkar alltså vår planet i mycket hög grad. Nu behövs smarta sätt att möta våra mänskliga behov med små fotavtryck och med ökad livskvalitet. Då är inte minst innovativa lösningar för en hållbar stad av stor betydelse.

Läs hela
Blogg 2 februari 2018

Smart industri består av smarta människor

Smart industri, industri 4.0, den fjärde industriella revolutionen, teknikskifte, digitalisering, disruptiva tekniker osv. Alla dessa begrepp rymmer en kärna som lovar stora tekniska framsteg till gagn för företagen, deras medarbetare och hela samhället.

Läs hela
Till toppen