Vår inkomstpolitik

Ingenjörernas löner ska spegla det värde de bidrar med till företagen, samhällets tillväxt och välfärden. Vi arbetar för en god löneutveckling genom hela yrkeslivet och för att ingenjörerna ska värderas så högt som de förtjänar.

Sveriges Ingenjörer bedriver inkomstpolitik på olika fronter, främst i form av förändringar, förbättringar, tillämpningar och tecknade av kollektivavtal.

Vi arbetar också med lönestatistik och rådgivning till medlemmar. Vi bildar opinion kring lönefrågor och arbetar aktivt med remissvar, utredningar och rapporter på temat.

Lönesatsning: Nu rustar vi för högre löner

Nu rustar vi för att säkerställa en god löneutveckling för ingenjörerna. Vår lönesatsning handlar om information, påverkan och proaktivitet. Och om övertygelsen att ingenjörerna ska ha en riktigt bra löneutveckling eftersom de ojämförligt bidrar till utveckling, innovation och lönsamhet hos arbetsgivarna mer än de får betalt för idag.

Genom proaktivitet, utbildningar, opinion och argumentation stärka den lokala lönebildningen och ingenjörerna själva. Visa arbetsgivare, allmänhet och  ingenjörerna själva att de är värda en hög lön och en god löneutveckling.

Inkomstpolitik

Inkomsten påverkas direkt från flera håll: lön, skatter och avgifter samt kollektiva försäkringar, privata försäkringar och socialförsäkringar av olika slag. Även andra arbetsvillkor kan indirekt upplevas påverka inkomsten – till exempel olika ledigheter och andra tjänsteförmåner.

I en alltmer konkurrensutsatt och instabil omvärld med alltfler och snabba konjunktursvängningar är en systematisk, aktivt driven och väl implementerad inkomstpolitik ett starkt stöd i förbundets uppdrag att säkerställa ökade inkomster, dvs. reallöneökningar, för våra medlemmar.

Vår inkomstpolitik i korthet

  • Det ska löna sig att bli ingenjör. Ingångslönen efter examen ska vara relevant och attraktiv. En investering i lång och krävande utbildning ska löna sig.
  • Kollektivavtalet ska gynna trygghet, lön och karriär. Värdet av kollektivavtalet ska vara bättre än om den anställde hade förhandlat enskilt. Ingenjörerna ska ha god löneutveckling genom hela yrkeslivet.
    Skatten ska signalera att arbetsprestationer lönar sig. En ingenjör bör få behålla huvuddelen av en inkomstökning.
  • Taket i socialförsäkringarna måste höjas. Inkomstskydd ska inte betalas flera gånger: först skatt eller avgifter på lönesumman, sedan extra arbetsgivaravsättningar och därutöver privata försäkringar.
Senast uppdaterad 2021-12-02
Till toppen