Argument för höjda ingenjörslöner

Ingenjörer är viktiga och lönsamma – var och en för sig, och tillsammans, både för samhället och enskilda verksamheter. Därför är ingenjörernas kollektiva löneutveckling, där utökat ansvar och kompetens värderas rätt, en viktig fråga för Sveriges Ingenjörer.

Det måste vara attraktivt att utbilda sig och arbeta som ingenjör, ett sätt är genom en god löneutveckling. Att lyfta frågan om det värdeskapande tillägget är därför en god start för att ingenjörer som grupp och deras bidrag ska värderas högre. Det behöver göras både centralt och på arbetsplatserna. 

För att förklara ingenjörernas löneutveckling behöver vi titta närmare på ingenjörernas lönestruktur och vilka parametrar den påverkas av.

Det generella lönepåslaget

Det generella lönepåslaget är dels kopplat till arbetsplatsens vinst och dels till den ekonomiska inflationen. För ett relativt standardiserat arbete, där samma uppgifter hela tiden utförs, är det rimligt att den anställdes lön stiger i takt med inflationen och verksamhetens vinst.

Det värdeskapande tillägget

Det värdeskapande tillägget är den del av löneökningen som kopplas till ökad kompetens och större ansvar. Har man som anställd under året avancerat i sitt arbete och fått nya ansvarsområden, ska det självklart synas på lönen. Det ska också löna sig att bidra till lönsamhet och utveckling för arbetsplatsen.

Argument för det värdeskapande tillägget

  • När äldre ingenjörer med högre löner går i pension ersätts de av yngre ingenjörer med lägre lön. I personalväxlingen frigörs ett löneutrymme som kan fördelas mellan de ingenjörer som är kvar, utan att verksamhetens lönekostnader ökar totalt sett.
  • Som regel kvarstår arbetsuppgifterna när en ingenjör går i pension eller slutar. Istället omfördelas arbetet bland ingenjörerna som är kvar, som i sin tur får större ansvar och mer kvalificerade uppgifter.
  • Med ökat ansvar och ett större bidrag till verksamheten skapar ingenjörerna mer värde, vilket ska leda till ökad lön.
    Att premiera utveckling, ökat ansvar och större bidrag ökar inte arbetsplatsens lönekostnader i ett längre och större perspektiv, men är viktigt för att behålla rätt kompetens.
Senast uppdaterad 2019-02-22
Till toppen