Vera roadshow

Vi besöker 12 svenska orter under 2019 med ett event som har fokus på jämställd kompetensförsörjning. Tillsammans med olika lärosäten uppmärksammar vi Vera Sandberg, Sveriges första kvinnliga ingenjör. Hon studerade vid Chalmers som ensam kvinna bland 500 studenter och utexaminerades 1917.

Varför är så få kvinnor ingenjörer och varför säger så många flickor att de tycker teknik är ointressant? Har de tillräcklig kunskap om vad en ingenjör gör på jobbet? Påverkar gamla stereotyper fortfarande synen på vad flickor och pojkar ska vara intresserade av och styr bort flickor från teknik?

Med fakta och exempel försöker vi tillsammans med Kungliga IngenjörsVetenskapsakademien och Teknikföretagen besvara några av ovanstående frågor och uppmuntra fler flickor och kvinnor att intressera sig för och söka sig till teknisk utbildning.

Vi behöver fler tjejer som vill bli de ingenjörer som ställer om Sverige till ett hållbart samhälle och möter klimatutmaningarna.
Åsa Lindhagen
Jämställdhetsminister och civilingenjör

Under 2019 kommer vi, Teknikföretagen och Ingenjörsvetskapsakademin, IVA besöka 12 orter och lika många högskolor för att rikta ljuset mot den tekniska obalans som fortfarande råder inom ingenjörsbranschen. Namnet Vera road-show kommer från Sveriges första kvinnliga ingenjör, Vera Sandberg, som tog sin examen 1917. Vera Sandberg studerade på Chalmers och var enda kvinna bland 500 manliga studenter. 100 år senare är kvinnorna betydligt fler men fortfarande idag är det en obalans som vi vet ofta beror på en felaktig bild av vad en ingenjör gör och att det helt enkelt saknas kvinnliga förebilder som ibland kan vara avgörande för att välja en viss väg i livet.

Syftet med Vera roadshow är att bidra till att lyfta fram kvinnliga förebilder, ta fram och sprida kunskap kring hur det ser ut och vad som kan göras men också att visa på den bredd och de möjligheter som ingenjörsyrket erbjuder.

Vi har även tagit fram en rapport, ”Teknisk obalans”, som sammanställt hur det ser ut hur det ser ut för flickor och kvinnor i allt från matematikstudier till ingenjörsyrket för att lägga grunden till vidare diskussioner att hitta lösningar på frågan om hur vi ska få fler kvinnliga ingenjörer.

Välkomna att vara med på resan!

 

Vera roadshow schema

26 februari Luleå

Ordförande Ulrika Lindstrand besökte P4 Norrbotten när Vera roadshow drog igång i Luleå.

-De tjejer som väljer bort ingenjörsstudier gör ofta det på fel grunder, säger Ulrika Lindstrand

Lyssna på radioinslaget.

SVT Rapport uppmärksammade rapporten och i ett inslag talar IVAs VD Tuula Teeri o vikten av förebilder för att fler kvinnor ska få upp ögonen för yrket, ca 17 minuter in i programmet.

8 mars Linköping

När Vera roadshow besökte Linköping den 8 mars medverkade bland annat Sara Magnusson, andre vice ordförande i Sveriges Ingenjörer.

– Idag är det 25-30 procent av de sökande till ingenjörsutbildningar i landet som är kvinnor, säger Sara i Morgon i P4 Östergötland (105:10 min i sändningen).

Hör även inslaget Tjejer väljer bort ingenjörsyrket av fel skäl på SR P4 Östergötland.

Sveriges ingenjörer - Unga kvinnor går miste om ett fantastiskt yrke, rapporterar Svt Nyheter Öst i en intervju med Sara Magnusson.

Sara Magnusson uppmärksammas också i artikeln Carl-Henric Svanberg tillbaka på LiU på Affarsliv.com (även publicerad i Corren, Vimmerby tidning, Norrköpings tidningar). Sara understryker skolans betydelse, men också föreningslivets:

– Vill man spela fotboll finns hur mycket som helst. Men vill man hålla på med datorer så får man göra det hemma. Det behövs bra förebilder inom matematik i skolan, men också en tredje sektor som kan inspirera unga, säger Sara Magnusson.

 

12 september Stockholm

Kvinnor väljer bort ingenjörsyrket för att de tror att de inte är tillräckligt bra på matte eller för att de har en felaktig bild av yrket. Det var ämnet som diskuterades när Vera roadshow besökte Stockholm.

Sara Magnusson, andre vice ordförande pratade i P4 Stockholm om vad som behövs för att det ska förändras

Roadshow för att fler kvinnor ska bli ingenjörer - Läs Ingenjörens artikeln om turnén.

 

 

Den 20 november besöker Vera Roadshow Mälardalens högskola i Eskilstuna.

Se kalendarium på mdh.se

Vill du anmäla dig till våra event klicka på länk under respektive datum eller gå direkt till vårt kalendarium.

Sveriges Ingenjörers jämställdhetsprogram

Det finns en stor underrepresentation av kvinnor bland ingenjörer, endast var fjärde ingenjör är idag kvinna. Ingenjören har en viktig roll att fylla för Sveriges framtid och välstånd. Att urvalet av ingenjörer begränsas av traditionella uppfattningar riskerar att leda till att Sverige går miste om ett stort antal skickliga ingenjörer.

I vårt jämställdhetsprogram lyfter vi fram att genom att bättre ta till vara ingenjörstalanger oavsett kön kan den innovationskraft och uppfinningsrikedom som präglat Sveriges framväxt i den internationella konkurrensen bli ännu bättre.

Senast uppdaterad 2019-03-13