Remissvar

Sveriges Ingenjörer är en tung remissinstans. Förbundet avger remissvar dels genom Saco, dels direkt till regeringskansliet.

Remissvaren redovisar Sveriges Ingenjörers uppfattning i viktiga samhällspolitiska frågor. Förbundet utarbetar också rapporter inom olika områden.

Remissvar, rapporter och yttranden utarbetas inom specialistenheten för utveckling, utredning och opinion.

Arbetsrätt

2018-08-31 Tid för utveckling SOU 2018:24

2017-09-01 Ny lag om företagshemligheter, SOU 2017:45 Yttrande Sveriges Ingenjörer

2016-07-01 Sacos yttrande, Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering, Ds 2016:6

2016-06-22 Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering, Ds 2016:6

2016-04-25: Yttrande över förslag till ändring av utstationeringsdirektivet

2016-04-25: Sacos yttrande över förslag till ändring av utstationeringsdirektivet

2016-04-22: Ändringsförslag: Förslag till ändring av utstationeringsdirektivet

2016-04-22: Kommentarer på kommissionens förslag till revidering av utstationeringsdirektivet

2016-03-21 Sacos yttrande, Utkast till lagrådsremiss Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling(Fi2016/00530/UR)

2016-03-21 Utkast till lagrådsremiss Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling(Fi2016/00530/UR)

2016-02-04 Sacos yttrande, Översyn av lex Laval, SOU 2015:83 (pdf)

2016-01-27 Översyn av lex Laval, SOU 2015:83 (pdf)

2015-10-28 Sacos yttrande, Upphandling och villkor enligt kollektivavtal, SOU 2015:78 (pdf)

2015-10-28 Upphandling och villkor enligt kollektivavtal, SOU 2015:78 (pdf)

2015-09-29 Ny patentlag, SOU 2015:41 (pdf)

2015-06-11 Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar, (Ds 2015:29) (pdf)

2015-02-17 Patent- och marknadsdomstol, kompletterande överväganden (pdf)

2014-10-20 Visselblåsare- Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm, SOU 2014:31 (pdf)

2014-04-01 Patent- och marknadsdomstol, (Ds 2014:2) (pdf)

Utbildningspolitik

2020-08-18 Yttrande Ändringar i högskolelagen PM U202003053UH

2019-06-24 Yttrande över styr- och resursutredningen, STRUT
(SOU 2019:6)

2019-03-28 Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige SOU 2018:78

2018-07-09 Behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning, U2018/02165/UH

2018-05-29 En strategisk agenda för internationalisering, SOU 2018:3

2017-11-27 Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram o obligatoriskt estetiskt ämne

2017-11-10 Stärkt skydd av sjukpenningsgrundande inkomst för studerande

2017-10-09 Yttrande: Brett deltagande i högskoleutbildning

2017-06-13 Tillträde för nybörjare – ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning (SOU 2017:20)

2017-06-01 Förslag till mer ändamålsenliga basårsbestämmelser

2017-02-28 En gymnasieutbildning för alla (SOU 2016:77)

2016-11-11 En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor (U2016/03475/S)

2016-08-20 Öppna nätbaserade kurser (MOOCs) i svensk högskola

2016-06-20 Kommentarer till UKÄs förslag juni 2016 till nytt kvalitetssäkringssystem för högre utbildning

2016-02-29 Utvecklad ledning av universitet och högskolor (U2015/03779/UH)

2016-01-26 Vissa timplanefrågor (U2015/06066/S)

2016-01-22 Välja yrke (SOU 2015:97)

2015-11-09 Högre utbildning under 20 år (SOU 2015:70)

2015-11-09 En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap (Ds 2015:41)

2015-04-28 Kvalitetssäkring av högre utbildning U2015/1626/UH

2014-11-27 Vissa skollagsfrågor- Del 2 U/2014/5176/S

Senast uppdaterad 2020-08-13