Utbildningspolitik

Framväxten av morgondagens ingenjörer och forskare sker inte i ett vakuum. Därför måste nästa generation få en skola av högsta klass.

Teknik och naturvetenskap är närvarande överallt i det moderna samhället. Ingenjörer är avgörande för att lösa många av samhällsutmaningarna vi står inför.

Civil- och högskoleingenjörsutbildningarnas kvalitet måste alltid stå i fokus. Det kan inte ske utan studenter med rätt förutsättningar, kapacitet och motivation för studierna.

Ett tungt skäl för en bredare rekrytering är därför alltid att det stärker urvalet till ingenjörsutbildningarna. Med en bredare rekrytering kan fler av dem med bäst förutsättningar i en hel ungdomsgeneration kunna konkurrera om utbildningsplatserna, snarare än fler av de näst bästa från en och samma delmängd. Det måste alltså handla om både breddad och delvis annan rekrytering. För att nå dit måste insatser göras tidigt i skolsystemet – inte i dörren till högskolan.

Finansieringen av högre utbildning ska alltid styra mot hög utbildningskvalitet och aldrig ge incitament att sänka examinations- och utbildningskraven. Ersättningen per ingenjörsstudent har under en lång följd av år minskat relativt lärosätenas faktiska kostnader. Samtidigt har förväntningar och krav på högskolan fortsatt att öka. Det har blivit hög tid att vända den utvecklingen.

Men Sveriges styrka bygger på att kompetensen är hög i teknikutbildningskedjans samtliga led. Gymnasieingenjörer, tekniker och ingenjörer från yrkeshögskolan, högskoleutbildade med andra utbildningar inom teknik och data, matematik och naturvetenskap – alla har något att erbjuda. Det gäller inte minst de ingenjörer som på olika vägar kommer till Sverige och redan har en examen i handen.

Vår utbildningspolitik i korthet

  • Kvalitet i ingenjörsutbildningen ska alltid överordnas kvantitet. Sverige behöver framför allt bra ingenjörer.
  • Breddad rekrytering börjar inte i högskolan. Alla vill inte bli ingenjörer, alla kan inte bli ingenjörer, och alla behöver inte bli det, men fler bör ha chansen, oavsett kön och bakgrund. Detta fordrar insatser tidigt i skolsystemet.
  • Utbildningssamverkan med näringslivet bidrar till att förbereda studenterna för arbetslivet, samtidigt som det gagnar utvecklingen av ingenjörsutbildningarnas innehåll och kvalitet.
Senast uppdaterad 2021-09-07
Till toppen