Sveriges Ingenjörer

Aktuellt

Läs våra senaste nyheter och debattartiklar.

Visar 132 träffar inom "Nyheter"

Nyheter 3 juni 2020

Nytt kollektivavtal i techbranschen

Sveriges Ingenjörer har förhandlat fram kollektivavtal med techbolaget Paradox. Därmed blir Paradox en av de första större arbetsgivarna med kollektivavtal i den svenska spelutvecklingsbranschen.

Startsida / Opinion och press / Nyheter / 200603 Kollektivavtal med Paradox
Nyheter

Temporary membership fee increase

The Executive Council of the Swedish Association of Graduate Engineers has on the 2 june 2020 decided on a temporary increase of the membership fee. This is in order to secure the financing of the income insurance scheme at a time when unemployment is expected to rise significantly. We have already seen a significant increase of applications to the income insurance among our members during the last months. The whole of the increase will be earmarked for the income insurance. 

Startsida / Opinion och press / Nyheter / 200602 Tillfällig höjning av medlemsavgiften / 200602 Temporary membership fee increase
Nyheter

Tillfällig höjning av medlemsavgiften

Ingenjörsfullmäktige har beslutat om en tillfällig höjning av medlemsavgiften för att finansiera inkomstförsäkringen i en tid där arbetslösheten väntas stiga kraftigt till följd av coronapandemin. Förbundsstyrelsen har enhälligt den 2 juni 2020 fastställt beloppet, under vilken period höjningen ska gälla samt vilka medlemmar som omfattas.  

Startsida / Opinion och press / Nyheter / 200602 Tillfällig höjning av medlemsavgiften
Nyheter 4 maj 2020

Nytt kompetens- och omställningsavtal

Sveriges ingenjörer har genom AkadmikerAlliansen tecknat ett nytt kompetens- och omställningsavtal för hela sektorn. Avtalet som omfattar 1,2 miljoner anställda gäller från den 1 maj 2020.

Startsida / Opinion och press / Nyheter / 200504 Nytt kompetens- och omställningsavtal för kommuner och regioner
Nyheter 22 april 2020

Nej till central överenskommelse om semester

Sveriges Ingenjörer tackar genom AkademikerAlliansen nej till en central överenskommelse om semester. Sedan mitten av mars har det pågått diskussioner mellan centrala parter om en reglering av undantag från semesterreglerna 2020 med anledning av corona-krisen.

Startsida / Opinion och press / Nyheter / 200422 AkademikerAlliansen tackar nej till central överenskommelse
Nyheter | Opinion 16 april 2020

LFV:s varsel riskerar att bromsa uppstart av morgondagens flygtrafik

Personalneddragningarna som Luftfartsverket nu aviserat skulle inte bara bli ett hårt slag mot medarbetarna utan även riskera att allvarligt hämma morgondagens flygtrafik.

Startsida / Opinion och press / Nyheter / 200416 LFV:s varsel riskerar att bromsa uppstart av morgondagens flygtrafik
Nyheter 3 april 2020

Viktig aktivering av krislägesavtal med anledning av COVID-19

Beslutet av SKR om att det centrala avtalet för krissituationer nu kan aktiveras i Region Stockholm välkomnas av Sveriges Ingenjörer. Avtalet möjliggör mer anpassade förutsättningar för de som jobbar i samhällsviktiga funktioner med att hantera konsekvenserna av Coronaviruset.

Startsida / Opinion och press / Nyheter / 200403 Viktig aktivering av krislägesavtal
Nyheter 20 mars 2020

Industrins avtalsförhandlingar skjuts fram

Förbundet har tillsammans med övriga parter inom industrin sagt ja till ett förslag om att skjuta fram slutförhandlingarna tills i höst. Nuvarande kollektivavtal får därmed förlängd giltighetstid till den 31 oktober 2020. Detta med anledning av Coronaviruset.

Startsida / Opinion och press / Nyheter / 200320 Coronabesked om industrins avtalsförhandlingar
Nyheter 18 mars 2020

Nytt avtal med Svenskt Näringsliv om korttidsarbete

Med anledning av effekterna av det nya Coronaviruset sluter förbundet ett nytt centralt avtal med Svenskt Näringsliv om korttidsarbete. Avtalet bygger på den nya lagstiftningen på området och underlättar för lokala lösningar på landets ingenjörsföretag.

Startsida / Opinion och press / Nyheter / 200318 Centralt avtal om korttidsarbete
Nyheter 10 mars 2020

Rätt innehåll är avgörande

På tisdagen (10/3) svarade Sveriges Ingenjörer tillsammans med övriga fackförbund i industrin på den översiktliga skiss som de opartiska ordförandena lämnat till parterna. Facken inom industrin är beredda att förhandla vidare om ett nytt avtal under förutsättning att löneökningarna är de rätta och att det bland annat finns med ytterligare avsättningar till deltidspension/flexpension.

Startsida / Opinion och press / Nyheter / 200310 Svar på Opo-skiss
Till toppen