Sveriges Ingenjörer

Ingenjörsbloggen

På ingenjorsbloggen skriver Sveriges Ingenjörers experter om aktuella ämnen som rör och berör ingenjören, exempelvis arbetsmarknad, utbildning, miljö, forskning och utveckling.

Visar 47 träffar

Blogg 24 maj 2019

Vad är det med genomströmningen i ingenjörsutbildningarna?

Den frågan ställer jag mig återigen, efter att ha konstaterat att det fortfarande är ungefär hälften av studenterna på civil- och högskoleingenjörsutbildningarna som tar examen på sitt program. Allt enligt färska uppgifter från UKÄ/SCB..

Blogg 17 maj 2019

Arbetsgivarutvisning – Kompetensutvisning: 9–1

Första gången jag själv ställde frågan om hur många det kunde röra sig om som drabbades av en så kallad ”kompetensutvisning” var under ett seminarium för ett par år sedan, där Centrum för Rättvisa presenterade ett par fall av den karaktären. De hade ingen aning, och det har hittills inte heller någon annan haft som jag har talat med.

Blogg 28 mars 2019

Finns det ingenjörer på andra planeter?

Häromdagen hörde jag på en podcast den sedelärande historien om FAST, världens största radioteleskop. Med en diameter på 500 meter bräcker det med råge det näst största i Arecibe, Puerto Rico, med sina 305 meter.

Blogg 14 mars 2019

Freda högskolorna från politikens nycker

Nyligen presenterades rapporten från den regeringstillsatta utredningen STRUT, som ger förslag på hur Sveriges lärosäten, dvs universitet och högskolor, ska styras och hur resurstilldelningen till dem ska ske framöver.

Blogg 12 mars 2019

Skäms, Jönköping University

Har man ungdomar i rätt ålder får man en hel del oväntad post. Häromdagen trillade det ned en rekryteringsbroschyr från the School of Engineering på Jönköping University (formerly known as Högskolan i Jönköping). Där berättas på sedvanligt sätt allmänt om den Tekniska högskolans utbildningar och förtjänster. Sist finns en förteckning över de 14 program och 2 basutbildningar som erbjuds.

Blogg 29 januari 2019

Stressade Talanger

Vid ett besök på en gymnasieskola i ett Teknikcollegeärende träffade vi lärare, rektorer, företagsrepresentanter och – alltid det jag uppskattar mest – elever, den här gången på det naturvetenskapliga programmet.

Blogg 29 januari 2019

Vägen till toppen

Den senaste rapporten om världens mest innovativa länder, Bloomberg Innovation Index, visar ett tapp för Sverige från placering två till placering sju i världen. Det är en oroande utveckling eftersom förmågan att utveckla nya produkter och tjänster blir allt viktigare för konkurrenskraften och möjligheten att skapa ekonomisk tillväxt i företag.

Miljö

Miljö och hållbarhet

Genom både egna satsningar och påverkansarbete driver vi frågor som skapar förutsättningar för framtidens hållbara samhälle. Vårt arbete fokuserar framförallt på områden där ingenjörer har särskilt goda förutsättningar att bidra med sitt kunnande. 

Blogg 20 december 2018

Ser du stjärnan i det blå?

Dit vill jag fara! Det var därför med spänning jag lyssnade på en podcast med titeln The Starships ARE Coming, från The Long Now Foundation. Där spekulerar nämligen futuristen Peter Schwartz om vad som skulle krävas för att ta mänskligheten till stjärnorna. 

Blogg 18 december 2018

Hållbar tillväxt – en motsägelse?

Är tillväxt och en hållbar utveckling möjliga att förena? Eller förutsätter hållbarhet en obefintlig, eller rent av negativ, tillväxt?

Till toppen