Sveriges Ingenjörer
Pressmeddelande

DEBATT: Låt inte arbetsmarknadens största reform gå om intet

Oavsett hur regeringen som kommer på plats i höst ser ut, krävs budgetsatsningar för förändringar av utbildningsutbudet på högskolan. Det skriver Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer i en debattartikel som publicerats idag.
2022-09-06 12:45
Utbildning
Press
Arbetsmarknad
Högskola
Omställningsstudiestöd
Kompetensutveckling
Fortbildning
Högre utbildnig

I debattartikeln, som publicerats på Altinget.se, skriver Ulrika Lindtrand bland annat: 

I juni beslutade riksdagen om det omställningspaket som har beskrivits som den största frihets- och trygghetsreformen på svensk arbetsmarknad i modern tid, samtidigt står Sverige inför stora samhällsutmaningar som kräver spetskompetens.

De skiften som pågår i industrin, med klimatomställning, digitalisering och elektrifiering, ställer nya krav på ingenjörernas kompetens, vilket i sin tur ökar behovet av vidareutbildning på högskolan.

I rapporten Tusentals ingenjörer knackar på högskolans dörr – Utan resurser blir kompetenssatsningen en chimär, framgår att våra lärosäten inte på långa vägar kan erbjuda kurser under detta eller nästa år som motsvarar ingenjörernas efterfrågan.

Nu är det upp till kommande regering att ge arbetsmarknadens största reform rätt förutsättningar. Först då kan det livslånga lärandet bli av och först då kan omställningspaketet skapa helt unika möjligheter till vidareutbildning som stödjer de samhällsutmaningar vi står inför.

Klicka för att läsa artikeln i sin helhet på Altingets debattsida

För mer information, kontakta:

Alexander Orlinge

Pressekreterare
Till toppen