Sveriges Ingenjörer
Hannes Olsson och Martin Larsson, mottagare av Sveriges Ingenjörers Wimanska priset  2022.
Pressmeddelande

Exjobb om svarvning ger ingenjörer Wimanska priset

Martin Larsson och Hannes Olsson belönas med Wimanska priset för landets bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. De får priset för arbetet att hitta sätt att optimera komponenter som behövs vid svarvning.
2022-10-11 08:10
Press
Pris
Ingenjör
Ingenjörsstudent
Högskoleingenjör
Industri
Teknolog
Wimanska priset
Hannes Olsson och Martin Larsson, mottagare av Sveriges Ingenjörers Wimanska priset 2022.

Priset består av 50 000 kronor och ett diplom.

– Martin Larssons och Hannes Olssons exjobb är ett bra exempel på det vi så ofta kallar ingenjörskonst. De har använt matematiska modeller för att förbättra tekniken så maskinerna blir bättre och kostnaderna sjunker, vilket utgör en grund för produktutveckling, säger Ulrika Lindstrand förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.

Inom industrin används ofta svarvar för att ta fram mekaniska komponenter. På samma sätt som man spänner fast trästycket i skolans träslöjd måste industriella svarvare sätta fast arbetsstyckena ordentligt i svarven, och därmed göra det möjligt att använda skärverktyg utan att till exempel deformera det som svarvas. För precision och stabilitet används då så kallade stöddockor.

I examensarbetet har Martin Larsson och Hannes Olsson med hjälp av matematiska algoritmer optimerat egenskaperna hos dessa helt nödvändiga komponenter. De har använt sig av tre olika optimeringsalgoritmer, vilket lett till ett resultat som skulle kunna göra deras förslag till stöddocka marknadsledande.

Martin Larsson och Hannes Olsson tog examen 2021 från Högskolan i Gävle på högskoleingenjörsprogrammet, inriktning maskinteknik.

Martin Larsson kommer från orten Lingbo i Hälsingland, jobbar på Sandvik Mining and Rock Solutions, där han deltar i utvecklingen av framtidens bergborrverktyg.

Hannes Olsson är född och uppvuxen i Gävle. Han jobbar nu på det tekniska konsultföretaget Etteplan i Gävle där han designar mekaniska konstruktioner: från små detaljer till hela maskiner.

Kontaktuppgifter:
Martin Larsson, Martin.x.larsson@live.com, 073 054 72 78
Hannes Olsson, ohlssonhannes@gmail.com, 073 057 25 14

Om Wimanska priset
Wimanska priset delas ut varje år av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete vid högskoleingenjörsutbildningen. Högskoleingenjörsutbildningen omfattar 180 högskolepoäng vilket motsvarar tre år och är en yrkesexamen på grundnivå. Som högskoleingenjör arbetar man med olika former av tekniskt utvecklings- och konstruktionsarbete, ofta i nära samarbete med civilingenjörer och andra yrkesgrupper.

Ur priskommitténs motivering
Arbetet visar prov på en rik och väl balanserad tillämpning av olika ingenjörsmetoder för framgångsrik produktutveckling inom industrin. Förutom användbarhet, hållfasthet och teknisk prestanda så tas hänsyn till ett större sammanhang av marknad, konkurrerande teknologi, produktens komplexitet, kompatibilitet med nuvarande system samt tillverkningsvänlighet.

För mer information, kontakta:

Alexander Orlinge

Pressekreterare
Till toppen