Sveriges Ingenjörer
Pressmeddelande

Lägre löner för IT-ingenjörer i offentlig sektor

För civilingenjörer och högskoleingenjörer i offentlig sektor kan det skilja flera tusen kronor i lönekuvertet jämfört med ingenjörer i privat sektor. Det visar Sveriges Ingenjörers lönestatistik. De lägre lönenivåerna för IT-ingenjörer försvårar rekryteringen av teknisk spetskompetens som behövs för digitala och smarta nya lösningar inom bland annat sjukvård, skola och infrastruktur.
2022-10-03 08:00
Lön
Press
Arbetsmarknad
Ingenjör
Digitalisering
It
Tech
Staten
Kommuner
Regioner
Kompetens
Rekrytering
Kompetensförsörjning

Idag inleds Innovationsveckan. Fortsatt utveckling och kvalitetsförbättring av offentliga verksamheter är beroende av ingenjörskompetens. Sveriges Ingenjörers lönestatistik visar på stora skillnader för ingenjörer med kompetens inom IT och digital teknik i olika sektorer. IT-ingenjörer i privat sektor tjänar i storleksordningen 4000–5000 kronor mer i månaden än ingenjörer anställda i statlig, regional eller kommunal sektor.

– Den offentliga sektorn är i stort och brett behov av ingenjörer. Inte minst behövs digital kompetens. Arbetsgivare inom offentlig sektor måste vässa sina erbjudanden och villkor för att klara sina rekryteringsbehov och kunna hävda sig i konkurrensen om ingenjörer, säger Andreas Nyström, förhandlingschef Offentlig sektor vid Sveriges Ingenjörer.

– Ingenjörer inom IT är hett och brett efterfrågade på arbetsmarknaden. Offentlig sektor har mycket att vinna på att blir mer attraktiva arbetsgivare för just ingenjörer. Det kan visa sig direkt avgörande för att förverkliga potentialen av ökad innovation och digitala lösningar inom välfärdens verksamheter, säger Andreas Nyström, förhandlingschef Offentlig sektor vid Sveriges Ingenjörer. 

It-ingenjörernas löner

Civilingenjör  (kr/månad)
Privat alla    53 000 kr
Privat industri   52 700 kr
Privat tjänste     53 100 kr
Privat övriga 53 200 kr
Statlig 48 200 kr
Kommun och region  49 200 kr
Högskoleingenjör (kr/månad)
Privat alla   49 300 kr
Privat industri  48 900 kr
Privat tjänste   48 600 kr
Privat övriga  50 300 kr
Statlig    46 100 kr
Kommun och region 43 700 kr

Om statistiken
Siffrorna är inhämtade via Sveriges Ingenjörers årliga löneenkät bland medlemmar. Lönerna baseras på cirka 12 000 mjukvaruutvecklare och systemutvecklare som är högskole- eller civilingenjörer. Chefer är exkluderade.

För mer information, kontakta:

Till toppen