Sveriges Ingenjörer
I Sveriges Ingenjörers nya rapport analyseras orsaker till varför chefskarriärer avslutas och vad som behövs för att uppnå en god 
 chefsförsörjning av ingenjörerBild: Sveriges Ingenjörer
Pressmeddelande

NY RAPPORT: 8 av 10 unga ingenjörer vill bli chefer

Det ökade distansarbetet har inte minskat intresset för att bli chef. Bland ingenjörer under 40 år är det nära 80 procent som kan tänka sig att ta en chefsroll. Det visar en ny rapport av Sveriges Ingenjörer.
2022-09-13 09:07
Chef
Ledarskap
Arbetsliv
Arbetsmiljö
Press
Arbetsmarknad
Ingenjör
Ingenjörer
Medlemsundersökning
Organisation
I Sveriges Ingenjörers nya rapport analyseras orsaker till varför chefskarriärer avslutas och vad som behövs för att uppnå en god chefsförsörjning av ingenjörerBild: Sveriges Ingenjörer

– Trots en stor arbetsbörda och nya förutsättningar med medarbetare på distans är intresset stort för att blir chef, vilket är glädjande, säger André Pierrou, chef för Medlemsutveckla och rekrytera på Sveriges Ingenjörer.

Rapporten Åtta av tio ingenjörer under 40 år vill bli chef bygger på en enkätundersökning med svar från 1 098 medlemmar. Resultaten går på tvärs med de senaste årens rapportering om ett minskat intresse för chefsrollen.

Över 70 procent av cheferna är idag nöjda med sin arbetssituation, och 83 procent av cheferna hade tackat ja till jobbet om de på förhand vetat vad rollen inneburit. Det som cheferna ändå upplever som mest krävande i jobbet är den stora arbetsmängden.

– Med den betydande strukturomvandling vi står inför, där ingenjörerna spelar en nyckelroll, är det viktigt att man kan rekrytera bra ingenjörschefer. Därför behövs ett realistiskt åtagande både vad gäller antal medarbetare och arbetstid, säger André Pierrou, chef för Medlemsutveckla och rekrytera på Sveriges Ingenjörer.

Några av rapportens resultat: 

  • Över sju av tio chefer är nöjda med sin arbetssituation
  • 83% av cheferna skulle ha tackat ja till att bli chef idag om de på förhand hade vetat vad rollen inneburit 
  • 79% av ingenjörer under 40 år svarar att de kan tänka sig att bli chef 
  • För hög arbetsmängd rangordnas som den mest krävande utmaningen i chefsrollen. 
  • De dominerande förklaringarna till att tidigare chefer lämnat sitt uppdrag är byte av arbetsgivare eller att man velat ha andra arbetsuppgifter 
  • Chefer vill framöver arbeta mer med strategi och ägna mer tid åt sina medarbetare

För mer information, kontakta:

Alexander Orlinge

Pressekreterare
Till toppen