Sveriges Ingenjörer
Pressmeddelande

Optimism bland ingenjörerna trots osäkert konjunkturläge

Trots att det kommit tecken på avmattning i konjunkturen är arbetsmarknadsläget fortsatt gott för ingenjörerna. Det visar en ny rapport från Sveriges Ingenjörer, baserad på bland annat enkätsvar från ingenjörer om deras möjligheter att hitta ett nytt jobb med högre lön.
2022-12-15 07:00
Press
Arbetsmarknad
Ingenjörer
Kompetens
Konjunktur
Rekrytering

– Ingenjörerna ser en fortsatt stark arbetsmarknad. De satsningar som industrin gör på ny teknik och de rekryteringsbehov som finns i offentlig sektor för att klara energiförsörjningen och upprustningen av försvaret, för att nämna två heta exempel, gör att det finns anledning att se fortsatt ljust på läget säger Johan Kreicbergs, chefsekonom på Sveriges Ingenjörer.

Jämfört med resultatet i motsvarande enkät som genomfördes i februari, när alla kurvor pekade uppåt, syns bara en marginell nedgång.

Respondenterna fick också svara på frågan om de trodde att den egna arbetsplatsen skulle anställa fler ingenjörer, och det tror över hälften. Bara 9 procent tror att kollegorna blir färre kommande år. Därtill är arbetslösheten kvar på rekordlåga 0,8 procent.

 

För mer information, kontakta:

Alexander Orlinge

Pressekreterare
Till toppen