Sveriges Ingenjörer

Arbetstid i fokus för konsultföretagens avtalsförhandlingar

Nu startar avtalsförhandlingarna även för konsultföretagen. Kraven har nu överlämnats till arbetsgivarna.
2024-01-16 13:14
Arbetstid
Avtal23
Avtalskrav
Avtalsrörelsen
Avtalsrörelsen 2023
Distansarbete
Ingenjörer
Konsultbranschen
Lön
Samhällsbyggnad
Teknikkonsulter

Sveriges Ingenjörers krav på förändringar i avtalen, som omfattar cirka 9 500 medlemmar, handlar om att införa en rad förändringar som skulle ge goda villkor vad gäller lön, restid och distansarbete.

– Våra medlemmar inom området arbetar mycket och får inte den ersättning de har rätt till och det finns även brister i möjligheten att få tillräcklig vila och återhämtning efter övertid och restid, säger Ulrika Lindstrand förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.

Löneavtalet för branschen är ett så kallat processlöneavtal utan centralt angiven siffra för löneökningar. Avtalets syfte är att företagens ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar och medlemmarnas bidrag till verksamheten ska ligga till grund för löneökningarna. Modellen har tyvärr inte fungerat på ett tillfredsställande sätt. Därför yrkar Sveriges Ingenjörer nu på att lönesumman på arbetsplatsen ska öka med 4,4 procent om inte parterna lokalt kan enas.

Sveriges Ingenjörer vill också komma till rätta med en rad bekymmer med hur löneavtalet tillämpas på arbetsplatserna.

Den 16 januari 2023 redovisar facken sina krav för Innovationsföretagen som är motpart på arbetsgivarsidan. Avtalen på området går ut 31 mars och förhandlingarna inleds direkt.

Kraven i förhandlingarna

Nedan är ett urval av Sveriges Ingenjörers yrkanden för konsultföretagen. 

Löner 
För det fall parterna i de lokala löneförhandlingarna inte enas om annat ska lönesumman för de medlemmar som omfattas av lönerevisionen öka med minst 4,4 procent den 1 april 2023.  

Distansarbete 
Parterna ska inleda partsgemensamt arbete i frågor kring distansarbete. 

Flexpension 
Flexpensionen ska fortsätta att byggas ut enligt 2017 års överenskommelse om flexpension i tjänsteföretag. 

Restid 
Kompensation för restid ska kunna ges i ledig tid. 

Föräldralön 
Löneutfyllnad upp till 90 procent av lönen ska ges för sex trettiodagarsperioder av föräldraledighet till den som är anställd hos arbetsgivaren, utan hänsyn till anställningstid. 

Fler avtalsområden kommer att växla krav framöver. Dessa finns att ta del av på Sveriges Ingenjörers webbplats vartefter uppdateringar sker.   

Till toppen