Sveriges Ingenjörer
Omställningsstudiestödet träffar rätt personer. Det visar en ny genomgång som Sveriges Ingenjörer gjort.

NY RAPPORT: Rivstart för omställningsstudiestödet

Omställningsstudiestödet når rätt personer och tekniska ämnen är populära. Det visar en genomgång som Sveriges Ingenjörer gjort av de första ansökningarna. Hälften vill läsa en högskoleutbildning.
2024-01-16 13:14
Arbetsmarknad
Högskola
Kompetensutveckling
Omställningsstudiestöd
Yrkeshögskola
Omställningsstudiestödet träffar rätt personer. Det visar en ny genomgång som Sveriges Ingenjörer gjort.

– Detta bekräftar den viktiga roll högskolor och universitet spelar för det livslånga lärandet. Det skickar en tydlig signal inte bara till högskolorna, utan också till staten som finansiär, att utbud och tillgänglighet av akademisk utbildning för yrkesverksamma successivt bör öka, säger Ulrika Lindstrand förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.

Sveriges Ingenjörer har gått igenom de första 1 000 ansökningarna för det nya omställningsstudiestödet, som ger yrkesverksamma en möjlighet att studera mitt i livet för att bredda sin kompetens och bli mer attraktiva på arbetsmarknaden. Av de som sökte till högskolan var 68 procent 40 år eller äldre, vilket kan jämföras med en andel på 17 procent för ordinarie sökande till högskolan. Av de som hade beviljats omställningsstudiestöd var andelen hela 83 procent.

Andelen som sökt omställningsstudiestöd för studier i yrkeshögskolan var 40 procent. Det är en dubbelt så hög andel som för sökande av ordinarie studiemedel. Nära 60 procent av dem som sökt respektive beviljats omställningsstudiestöd för studier inom yrkeshögskolan valde en inriktning inom teknik och data. Motsvarande andel i gruppen som sökt ordinarie studiemedel var knappt hälften så stor – 26 procent.

Totalt utgör andelen kvinnor som beviljats omställningsstudiestöd omkring 60 procent. Bland dem som beviljats stöd för högskolestudier var andelen kvinnor så hög som 68 procent. För ansökningar till yrkeshögskolan var andelen kvinnor och män nästan densamma.

Sammanfattning av några resultat i rapporten:

  • Hälften av de som ansökte till omställningsstudiestödet hade valt en högskoleutbildning. Andelen var densamma för de som hittills hade beviljats stöd.
  • Av de som sökte till högskolan var 68 procent 40 år eller äldre. Av de
    som hade beviljats stöd var andelen hela 83 procent.
  • Av de som beviljats omställningsstudiestöd var andelen män ca 40 procent och andelen kvinnor ca 60 procent. Vad avser studier i yrkeshögskolan var  andelen kvinnor och män nära nog densamma – 52 respektive 48 procent. Bland dem som beviljats stöd för högskolestudier var andelen kvinnor däremot så hög som 68 procent
  • Nära 60 procent av de som sökt respektive beviljats omställningsstudiestöd för studier inom yrkeshögskolan hade valt en inriktning inom teknik och data. 
Till toppen