Sveriges Ingenjörer

Så går det till vid neddragningar

Vilka regler gäller när en arbetsgivare gör neddragningar? Finns det någon skillnad om arbetsplatsen har kollektivavtal? Sveriges Ingenjörer vägleder och ger råd.
2024-01-16 13:14
Arbetsmarknad
Facket
Medlemsrådgivning
Neddragningar
Stöd
Uppsägning
Varsel

Flera globala och digitalt baserade teknikföretag, s.k. techbolag, har under den senaste tiden meddelat om personalneddragningar. En del har verksamheter i Sverige som berörs. Processen kan skilja sig från företag till företag. Inte sällan föregås uppsägningsfasen av att arbetsgivaren ger de anställda ekonomiska erbjudanden i gengäld mot att avsluta sin anställning frivilligt. 

– Vårt råd är att aldrig skriva på något innan man konsulterat sitt fackförbund. Detta för att undvika att ingå oskäliga överenskommelser. Till exempel klausuler som kan ge problem med den fackliga inkomstförsäkringen eller i onödan hindrar en från att ta framtida anställningar hos andra arbetsgivare, säger Heléne Robson, chefsjurist vid Sveriges Ingenjörer. 

Arbetsbrist är ett juridiskt begrepp som innefattar alla situationer där en arbetsgivare väljer att säga upp personal och det inte beror på personliga omständigheter. Uppsägningar på grund av arbetsbrist kan ha olika orsaker. Att en verksamhet går ekonomiskt dåligt, att företaget omorganiserar eller behöver en mindre personalstyrka. I slutändan bestämmer arbetsgivaren hur företaget ska vara organiserat.

– När en arbetsgivare genomför uppsägningar har man som anställd vissa rättigheter enligt lag. Uppsägningsprocessen ska genomföras på ett korrekt sätt och involvera de fackliga organisationerna, säger Heléne Robson, chefsjurist vid Sveriges Ingenjörer. 

Har arbetsgivaren kollektivavtal så är det ofta de lokalfackliga företrädarna på arbetplatsen som företräder sina medlemmar och tillvaratar deras intressen i förhandlingarna. Inga uppsägningar kan ske innan förhandlingarna med facket är avslutade. Även när arbetsgivaren saknar kollektivavtal så måste denne ändå förhandla med de fackliga organisationer som har medlemmar på arbesplatsen innan det sker uppsägningar pga arbetsbrist. Dettta är reglerat i Medbestämmandelagen.

Sveriges Ingenjörers råd vid neddragningar

  • Lägg inte för stor vikt vid rykten. Innan du har fått något bekräftat bör du sitta lugnt i båten och avvakta ytterligare information.
  • Är du orolig? Kontakta de förtroendevalda på arbetsplatsen. Om någonting är på gång har de förmodligen kännedom om det.
  • Se till att ditt CV är uppdaterat samt att din arbetsgivare känner till dina nya kompetenser. Om du har varit länge på en arbetsplats är det vanligt att uppgifter om till exempel vidareutbildningar eller andra meriter inte finns med.
  • Får du en enskild överenskommelse att skriva på? Se till att det är skäligt. Ska du jobba under uppsägningstiden? Får du ta andra anställningar? Alla sådana detaljer är viktiga att ha koll på, och experterna på Sveriges Ingenjörer kan hjälpa dig med det. OBS: Att din anställning upphör på grund av arbetsbrist måste framgå i avtalet, annars kan det leda till problem med a-kassan och din inkomstförsäkring.
  • Du kan tacka nej. Att teckna en enskild överenskommelse om att du ska sluta är frivilligt, vilket är viktigt att komma ihåg.
  • Hör alltid av dig till dina fackliga ombud om du har frågor.
Till toppen