Sveriges Ingenjörer
Pressmeddelande

Avtalsförhandlingar drar igång för IT och Telekom

Nu inleds avtalsrörelsen i tjänstesektorn. Först ut är IT och Telekom där avtalskraven idag överlämnats till arbetsgivarna.
2023-01-12 14:38
Kollektivavtal
Avtalsrörelse
Avtal23
Arbetsmarknad
It
Tech
Telekom
Avtalsrörelse2023

På avtalsområdena för IT och Telekom förhandlar Sveriges Ingenjörer tillsammans med fackförbundet Akavia. Förbunden ställer krav på flera nödvändiga förändringar av avtalen avseende bland annat pension, restid och distansarbete. En risk som förbunden vill se adresserad i förhandlingarna gäller att arbetstid och fritid flyter ihop.

 Vi driver frågan om en god arbetsmiljö med rätt till vila och fritid, oavsett var arbetet sker. Vi vill även att det allt vanligare distansarbetet ska bygga på frivillighet. På så vis går det att ta vara på fördelarna med mer fritid och flexibilitet för arbetstagaren, samtidigt som arbetsmiljöriskerna kan pareras, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer. 

På IT- och Telekomområdet finns ett ramverk för hur lönerna ska sättas på varje företag, ett så kallat processlöneavtal utan centralt fastslagna löneökningar. Men om parterna lokalt inte kan enas om lönerna så yrkar facken på att lönesumman på arbetsplatserna ska öka med 4,4 procent.

Kraven har idag överlämnats till TechSverige och förhandlingarna inleds direkt. Avtalen inom IT- och telekombranschen omfattar drygt 6 200 yrkesverksamma medlemmar i Sveriges Ingenjörer. Nuvarande avtalsperiod går ut 31 mars.

Kraven i avtalsförhandlingarna för IT och Telekom

Löner 
För det fall parterna i de lokala löneförhandlingarna inte enas om annat ska lönesumman för de medlemmar som omfattas av lönerevisionen öka med minst 4,4 procent den 1 april 2023.  

Flexpension 
Flexpensionen ska fortsätta att byggas ut enligt 2017 års överenskommelse om flexpension i tjänsteföretag. 

Restid 
Vad gäller restidsersättning ska tjänstemannen även kunna välja att ta ut ersättningen som ledig tid i stället för pengar.

Föräldralön 
Akademikerförbunden yrkar på att kvalifikationstiden på 3 år för föräldralöneutfyllnad förkortas till 1 år. Föräldralöneutfyllnad ska beräknas på sammanlagd anställningstid i stället för ”oavbruten anställning”. 

Distansarbete 
Parterna ska inleda partsgemensamt arbete i frågor kring distansarbete.  

Sverigesingenjorer.se finns yrkandena för IT och Telekom att ta del av tillsammans med kommentarer samt mer information om avtalsrörelsen.

För mer information, kontakta:

Alexander Orlinge

Pressekreterare
Till toppen