Sveriges Ingenjörer
Rapporten "Ingenjörsmentor och vägen till arbete"  baseras på enkätundersökningar och
djupintervjuer med programmets olika intressenter.
Pressmeddelande

Ingenjörsmentor öppnar vägar till arbete

Mentorprogram är effektiva för att föra nyanlända ingenjörer närmare ett jobb, visar en ny utvärdering. 74 procent av adepterna anser att deras medverkan i Sveriges Ingenjörers program Ingenjörsmentor stärkte deras möjligheter att få arbete.
2022-08-16 07:15
Arbetsmarknad
Ingenjör
Ingenjörsmentor
Integration
Rapporten "Ingenjörsmentor och vägen till arbete" baseras på enkätundersökningar och djupintervjuer med programmets olika intressenter.

Mentorprogrammet Ingenjörsmentor har drivits i tio år av Sveriges Ingenjörer i samarbete med KTH, Stockholms stad, Järfälla kommun, och Länsstyrelsen Stockholm. Varje år matchas cirka 50 nyanlända ingenjörer ihop med mentorer, som alla är yrkesverksamma ingenjörer. Syftet är att hjälpa adepten närmare målet om ett ingenjörsjobb i Sverige.

– Det finns många nyanlända ingenjörer i Sverige som trots stora ansträngningar ändå inte erbjuds jobb. Ingenjörsmentor har visat att hindren går att övervinna. Fler arbetsgivare borde ta inspiration av och initiera denna typ av insatser, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.

Det finns ett sysselsättningsgap mellan inrikes och utrikes födda akademiker på svensk arbetsmarknad. OECD har lyft fram mentorprogram som ett effektivt, och i Sverige underutnyttjat, verktyg för att minska gapet.

Enkäter med deltagarna visar bland annat att 74 procent av adepterna anser att Ingenjörsmentor stärkte deras möjligheter att få arbete. 86 procent av mentorerna gjorde bedömningen att mentorprogrammet gör adepterna mer anställningsbara.

– Nu behöver arbetsgivarna själva starta mentorprogram om de menar allvar med att fylla sina kompetensbehov, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer. 

Om utvärderingen av Ingenjörsmentor

Adepterna som fick ingenjörsjobb under pågående mentorprogram pekade i intervjuer på hur Ingenjörsmentor indirekt, genom flera steg, hjälpte dem att få jobbet. Det handlade om förbättrade yrkesspecifika språkkunskaper i svenska, större kunskap om svensk arbetsmarknad och arbetskultur, förberedelser inför anställningsintervjuer samt ett högre självförtroende. Ibland något så enkelt som en bra referens.

Utvärderingen intervjuade flera arbetsgivare inom energi- och byggsektorn, som bekräftade att många arbetsgivare törstar efter ingenjörer. Samtidigt målar vissa arbetsgivare upp hinder som gör dem mindre benägna att anställa nyanlända ingenjörer. Bland annat nämndes bristande språkkunskaper och att omställningen till svensk arbetskultur blir för stor. Ingenjörsmentor lyckades övervinna hinder just likt dessa, enligt deltagarna själva.

För mer information, kontakta:

Alexander Orlinge

Pressekreterare
Till toppen