Sveriges Ingenjörer
Ulrika Lindstrand i talarstolen på Ingenjörsfullmäktige
Pressmeddelande

Ulrika Lindstrand omvald som förbundsordförande

På tisdagen valdes Sveriges Ingenjörers presidium, med ordförande Ulrika Lindstrand i spetsen, enhälligt om av förbundets högsta beslutande organ. Dessutom klubbades två nya program - för universitets- och högskoleområdet respektive mångfalds- och jämställdhetsområdet.
2022-11-22 17:13
Ingenjör
Demokrati
Ingenjörsfullmäktige
Förbundsstyrelse
Politik
Ulrika Lindstrand i talarstolen på Ingenjörsfullmäktige

– Jag är stolt över förtroendet från våra fantastiska ingenjörer och teknologer. Nu närmast har vi en avtalsrörelse framför oss. De här dagarna med våra kloka, kunniga och kreativa förtroendevalda har visat på den gemensamma styrkan som vi besitter tillsammans. Det ger kraft för att ta oss an de utmaningar som väntar, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer. 

Ulrika Lindstrand valdes som förbundsordförande första gången 2016 och har suttit i förbundsstyrelsen sedan 2010. Parallellt med ordförandeuppdraget är hon yrkesverksam i läkemedelsbranschen. Den nya ordförandeperioden sträcker sig fram till och med 2024.

Vid Ingenjörsfullmäktiges möte antogs även två politiska program. Det nya Universitets- och högskolepolitiska programmet tydliggör vikten av att högskolorna anpassar utbildningarna som efterfrågas på arbetsmarknaden i och med det nya omställningsstudiestödet. I det uppdaterade programmet för Mångfald och jämställdhet ställer sig förbundet bland annat bakom en tredelad föräldraförsäkring för ett jämställt uttag av föräldraledigheten.

– De här nya programmen ger en bra inriktning för förbundets fortsatta påverkansarbete för jämställda arbetsplatser och ett livslångt lärande med kvalitet i fokus. Ett hållbart samhälle och konkurrenskraftigt näringsliv bygger på goda villkor för ingenjörer och rätt förutsättningar för framtida ingenjörskompetens, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer. 

Ingenjörsfullmäktige valde även om Per Norlander till posten som förste vice ordförande och Sara Anvarsson som andre vice ordförande. Som nya ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen valdes Fares Abugharbia och Bettina Kylefors. Även teknologrepresentanten Alexandra Billett (LTH) valdes in. 

Om Ingenjörsfullmäktige
Ingenjörsfullmäktige är förbundets högsta beslutande organ som sammanträder varje år i november. 81 ledamöter väljs av de ordinarie medlemmarna vart fjärde år, nästa gång 2026. 14 ledamöter väljs årligen av studerandemedlemmarna.

För mer information, kontakta:

Alexander Orlinge

Pressekreterare
Till toppen