Sveriges Ingenjörer
Distansarbete - avgörande kriterium 
när ingenjören väljer arbetsgivare.  Ny rapport från Sveriges Ingenjörer om hur medlemmar ser på möjligheterna till distansarbete.
Pressmeddelande

Varannan ingenjör ratar arbetsgivare som inte tillåter distansarbete

En ny rapport från Sveriges Ingenjörer visar att möjligheter till distansarbete är avgörande för att attrahera ingenjörer. 9 av 10 tycker att det är viktigt att ha möjligheten att kunna arbeta på distans och över hälften skulle avstå från att söka jobb hos en arbetsgivare där distansarbete inte är tillåtet.
2022-09-05 07:10
Arbetsliv
Arbetsmarknad
Ingenjör
Distansarbete
Rekrytering
Distansarbete - avgörande kriterium när ingenjören väljer arbetsgivare. Ny rapport från Sveriges Ingenjörer om hur medlemmar ser på möjligheterna till distansarbete.

– Det är tydligt att flexibilitet är något som ingenjörerna värdesätter högt när de ska välja arbetsgivare och möjligheten till distansarbete kommer att vara avgörande. Den som vill locka till sig duktiga medarbetare måste erbjuda möjligheten till distansarbete, vilket i förlängningen handlar om att vara konkurrenskraftig som företag, säger Johan Kreicbergs samhällspolitisk chef på Sveriges Ingenjörer.

Företagen uppger att de har svårt att rekrytera och hitta rätt ingenjörskompetens. Efterfrågan på ingenjörer är stor och arbetslösheten för ingenjörer har sjunkit från 1,7 procent i januari 2021 till rekordlåga 0,9 procent i april 2022, en siffra som stod sig även i juli 2022. Det är den lägsta siffran på tio år. SCB:s senaste arbetskraftsbarometer visar att 5 av 10 utbildningar, där flest arbetsgivare uppger att de behöver öka antalet anställda från, är ingenjörsutbildningar.

Coronapandemin har ritat om kartan på arbetsmarknaden. Som tidigare undersökningar bland ingenjörer visat så är fler beredda att söka jobb på längre avstånd från hemmet när distansjobb blir möjligt, vilket ökar konkurrensen om ingenjörerna ytterligare.

– Företag som stramar åt möjligheten till distansarbete när pandemin nu är över får räkna med att medarbetare söker sig bort. Vår rapport visar att närmare hälften kommer att söka sig bort från sin nuvarande arbetsgivare om de inte kan jobba på distans. Det är tydligt att arbetsgivare måste erbjuda attraktiva villkor och att flexibilitet och distansarbete värderas högt av ingenjörerna. Den som inte gör det kommer inte att stå sig i konkurrensen om arbetskraften, säger Johan Kreicbergs samhällspolitisk chef på Sveriges Ingenjörer.

För mer information, kontakta:

Alexander Orlinge

Pressekreterare
Till toppen