Sveriges Ingenjörer

Se värdet av din övertid

Välj sektor och fyll i antal övertidstimmar per år och din månadslön. Fyll också i andel enkel respektive kvalificerad övertid.

Värdet av ditt överstidsarbete

Värde av övertidsarbete: 0 kr
Månadslön: 0 kr
Månadslön inkl. kompensation:0 kr
Du är privatanställd.

Övertidsersättningen per timme för enkel övertid (helgfri måndag - fredag 06:00-20:00) är månadslönen dividerad med 94 och för kvalificerad övertid (övrig tid) månadslönen dividerad med 72.

Du är kommunalt anställd.

Övertidsersättningen är per timme för enkel övertid (helgfri måndag - fredag 06:00-20:00) 180 procent av månadslönen dividerat med 165. För kvalificerad övertid (övrig tid) är ersättningen 240 procent av månadslönen dividerat med 165.

Du är statligt anställd.

Övertidsersättningen är per timme månadslönen dividerat med 94 för enkel övertid (helgfri måndag-fredag 19:00-07:00 och övriga vardagar 22:00-06:00). För kvalificerad övertid (all övrig tid) är ersättningen månadslönen dividerat med 72.

Rådgivningen

Till toppen