Sveriges Ingenjörer
Aktuellt 8 april 2020

Viktigt att reglerna följs vid korttidsarbete

Tillväxtverket har nu öppnat för ansökan om korttidsarbete, som syftar till att de svenska företagen ska ta sig över krisen. För att det här ska fungera behöver företagen följa de centrala avtalen och de regler som är kopplade till insatsen.  

- Viktigt att komma ihåg är att det finns fasta nivåer som arbetsgivarna ska hållas sig till för arbetstidsminskningen och lönesänkningen, säger chefsjurist Helène Robson, på Sveriges Ingenjörer. Arbetstiden kan minskas med 20, 40 eller 60 % och lönerna minskas på motsvarande sätt med 4%, 6% eller 7,5%  och det är inte tillåtet att göra några hemmasnickrade lösningar.

Korttidsarbete är inte samma sak som en vanlig permittering. Det är en särskild insats för att behålla kompetensen vid sådana kriser som Coronapandemin. Det innebär att arbetstagarna tillfälligt går ner i lön och arbetstid och att kostnaden för det delas mellan arbetstagaren, arbetsgivaren och staten.

- Många av våra medlemmar har oreglerad arbetstid vilket gör det särskilt svårt vid sådana här situationer, säger Helène Robson. Då är det viktigt att företaget inte utnyttjar situationen, utan ser till att minska mängden arbetsuppgifter motsvarande korttidspermitteringen.

De ekonomiska beräkningarna av den enskilde anställdes lön vid korttidsarbete ska beräknas utifrån hela lönen enligt det centrala avtal som Sveriges Ingenjörer har slutit, även om statens andel av ersättningen räknas utifrån ett tak på 44 000 kronor. Det innebär att arbetsgivaren står för lönekostnaden över takbeloppet.

- Vår uppfattning är att lokala kollektivavtal som innebär en högre procentuell sänkning av löner överstigande taket står i strid med de centrala kollektivavtalen om korttidspermittering, säger Helène Robson.

Arbetstagare som är varslade om uppsägning, och samtidigt är korttidspermitterade, har rätt att behålla både hela sin lön och andra villkor under uppsägningstiden.

Företagens ansökningar om korttidsarbete ska göras till Tillväxtverket. Myndigheten kommer att göra särskilda granskningar av alla ansökningar för att se till att regelverket följ och att systemet inte utnyttjas på ett oriktigt sätt.

- Det kan vara så att företagen behöver komplettera sin ansökan om korttidsarbete eller förhandla om sitt avtal, säger Helène Robson. Vi hjälper medlemmar och våra förtroendevalda att teckna avtal om korttidsarbete i stor utsträckning nu och gör allt vi kan för att ge råd och stöd i denna kris.   Mer information om de regler som gäller vid korttidsarbete finns både på Sveriges Ingenjörers webb och hos Tillväxtverket.

Till toppen