Sveriges Ingenjörer

Ingenjörsfullmäktige

Ingenjörsfullmäktige är förbundets högsta beslutande organ som sammanträder varje år i november. 

Läs mer

Förbundsstyrelsen

Sveriges Ingenjörer leds av förbundsstyrelsen. Styrelsen består av 15 ledamöter som väljs Ingenjörsfullmäktige. Ordförande är Ulrika Lindstrand.

Läs mer om förbundstyrelsen

Förbundskansliet

Här hittar du information om Sveriges Ingenjörers kansli, ledningsgrupp, chefer samt avdelningarnas uppdrag i korthet.

Läs mer om kansliet

Distrikt

Vi har 20 distrikt som är en länk mellan er medlemmar och förbundets centrala organisation. Distrikten är en ideell verksamhet som ett lokalt forum för erfarenhetsutbyte.

Se kontaktuppgifter till ditt distrikt

Teknologrådet

Teknologrådet har till uppgift att ta tillvara Sveriges Ingenjörers studentmedlemmars intressen. Om du är ingenjörsstudent och vill påverka ditt framtida arbetsliv har du hamnat rätt.

Mer om Teknologrådet

Vision och inriktning

Visionen är målet vi tillsammans bestämt att sträva mot, det vi vill uppnå på lång sikt. Inriktningen är den väg organisationen på demokratisk väg stakat ut för att nå målet.

Om vår vision och inriktning

Revisorer

Revisorerna granskar förbundets årsredovisning och räkenskaper samt förbundsstyrelsens och förbundsdirektörens förvaltning.

Kontakta revisorerna

Valberedning

Att sitta i valberedningen är ett av förbundets viktigaste förtroendeuppdrag. Det är valberedningen som föreslår vilka som ska ingå i förbundsstyrelsen och vara förbundets revisorer.

Kontakta valberedningen

Internationellt

En majoritet av våra medlemmar verkar på något sätt i en internationell miljö. För att främja och stärka ingenjörernas villkor arbetar vi också internationellt.

Vårt internationella arbete

Hederskodex

Ingenjörer är bärare och förvaltare av den tekniska kunskapen. Detta ger ett särskilt ansvar att verka för att tekniken används för samhällets och mänsklighetens bästa och för att den i förbättrad form förs vidare till kommande generationer.

Läs ingenjörernas hederskodex

Historik

Sveriges Ingenjörer bildades 2007 genom sammanslagning av Civilingenjörsförbundet och Ingenjörsförbundet. Men förbundets anor sträcker sig längre än så. 

Läs vår historia

En del av Saco

Sveriges Ingenjörer ingår i den fackliga centralorganisationen Saco, som samlar Sveriges akademikerförbund.

Läs mer på saco.se
Till toppen