Revisorer

Revisorerna granskar förbundets årsredovisning och räkenskaper samt förbundsstyrelsens och förbundsdirektörens förvaltning.

Förbundet har fyra förtroendevalda revisorer samt en auktoriserad revisor. De förtroendevalda revisorerna väljs av Ingenjörsfullmäktige och deras mandatperiod är 2 år. Hälften av ledamöterna väljs jämna år och den andra hälften väljs ojämna år.

Förtroendevalda revisorer

Johan Tärbo (sammankallande, 2020-2022)
johan.tarbo@gmail.com

Katarina Wigginton (2019-2021)
katarina.wigginton@outlook.com

Johan Ingberg (2019-2021)
johan.ingberg@vertivco.com

Anders Ripa (2020-2022)
anders.ripa@ericsson.com

Revisionsbyrå

KPMG Bohlins AB

Fredrik Sjölander
Fredrik.Sjolander@kpmg.se

Tipsa om revisorer

Vet du någon som skulle vara lämplig som förbundets revisor? Skicka ditt tips till valberdningen@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2022-01-03
Till toppen