Sveriges Ingenjörer

Revisorer

Revisorerna granskar förbundets årsredovisning och räkenskaper samt förbundsstyrelsens och förbundsdirektörens förvaltning.

Förbundet har fyra förtroendevalda revisorer samt en auktoriserad revisor. De förtroendevalda revisorerna väljs av Ingenjörsfullmäktige och deras mandatperiod är 2 år. Hälften av ledamöterna väljs jämna år och den andra hälften väljs ojämna år.

Förtroendevalda revisorer

Johan Tärbo, sammankallande (2022–2024)
johan.tarbo@gmail.com

Anders Ripa (2022–2024)
anders@ripa.se

Johan Ingberg  (2023–2025)
jingberg027@gmail.com

Katarina Wigginton (2023–2025)
katarina.wigginton@outlook.com

Revisionsbyrå

Fredrik Sjölander
KPMG Bohlins AB

Box 16106
103 23  STOCKHOLM
fredrik.Sjolander@kpmg.se

Tipsa om revisorer

Vet du någon som skulle vara lämplig som förbundets verksamhetsrevisor? Använd vårt formulär för att nominera till uppdraget. 

Senast uppdaterad 2023-11-22
Till toppen