Sveriges Ingenjörer

Kan du bli medlem i Sveriges Ingenjörer?

Vi är fackförbundet för dig som är eller pluggar till högskoleutbildad ingenjör. Här får du reda på om du kan bli medlem i Sveriges Ingenjörer och hur du byter fackförbund till oss samt behåller din kvalificeringstid för inkomstförsäkring.

Vem kan bli medlem?

Du är välkommen som medlem i Sveriges Ingenjörer om du har examen som eller studerar till:  

  • Civilingenjör vid svensk högskola eller universitet
  • Högskoleingenjör vid svensk högskola eller universitet 
  • Teknologie kandidat eller master vid svensk högskola eller universitet

För dig med annan utbildning finns möjligheten att bli yrkesverksam medlem om du: 

  • Har fullgjort minst 165hp (110p) inom utbildning enligt ovan  
  • Har examen från utländsk högskola eller universitet som motsvarar svensk utbildning enligt ovan 
  • Har en akademisk teknisk-naturvetenskaplig examen om minst 180hp (120p)  

Är du osäker på om din utbildning berättigar till ett medlemskap eller om den inte finns valbar i ansökan är du alltid välkommen att kontakta Medlemsservice via vårt kontaktformulär. Fullständiga villkor hittar du i Sveriges Ingenjörers stadgar.  

Vad kostar medlemskapet?

Vi vet att det kan förekomma många olika situationer under ens yrkesverksamma liv och möjligheten finns därför att exempelvis ansöka om reducerad medlemsavgift eller ett utlandsmedlemskap. Här hittar du samtliga medlemsavgifter.

 

Hur byter jag till Sveriges Ingenjörer?  

Är du redan medlem i ett annat fackförbund och vill byta till Sveriges Ingenjörer följer du punkterna nedan. Detta är extra viktigt om du tidigare omfattats av en kollektiv inkomstförsäkring.

  1. Skicka in ansökan om medlemskap till oss, som tidigast kan du bli medlem per den första i den månad ansökan inkommer till oss. Ansök om medlemskap här
  2. När du fått bekräftat från oss att du blivit medlem kontaktar du ditt nuvarande fackförbund och begär utträde. Skulle utträde i ditt nuvarande förbund ske framåt i tiden kontakta oss så hjälper vi dig så att du slipper betala dubbla medlemsavgifter.
  3. Om du inte redan är medlem i Akademikernas a-kassa behöver du antingen byta a-kassa till dem eller bli medlem. Läs mer och ansök här

Har du omfattats av inkomstförsäkring i ett annat förbund kan den tiden normalt tillgodoräknas i kvalificeringstiden. Detta förutsatt att det inte är något glapp mellan inträde i Sveriges Ingenjörer och utträde ur tidigare förbund.

Kvalificeringstiden på Din sida baseras på medlemskapstiden hos oss, vi kan inte visa medlemstid från andra förbund. Om du blir uppsagd inom 12 månader efter att du blivit medlem hos oss behöver du ett medlemsintyg från ditt tidigare förbund för att kunna ansöka om ersättning. Det får du från det tidigare förbundet. Spara intyget på din dator för att kunna använda det vid en eventuell ansökan om ersättning från Akademikernas Inkomstförsäkring.

Kontakta Akademikernas Inkomstförsäkring för mer information på 0770-78 20 50 eller kundservice@inkomstforsakring.com

Varför ska jag vara medlem?

Vi finns för dig som är ingenjör och kan din bransch, utbildning och arbetsmiljö mer än något annat förbund. Chef, egenföretagare eller vd - oavsett vart din karriär tar dig så är vi ditt stöd genom hela ditt yrkesliv som ingenjör.

Som medlem får du verktyg som stärker dig i ditt yrkesliv - vare sig du vill in på arbetsmarknaden, utvecklas i din nuvarande roll eller ta nästa steg. Vi bevakar dina intressen, ger dig stöd när du behöver och förhandlar för dig. Vi tecknar kollektivavtal, där allt kommer med, från allmänna villkor till vad som gäller vid föräldraledighet. Naturligtvis ger vi också stöd för dig som arbetar på företag utan kollektivavtal.

I medlemskapet ingår:

Lönestatistik

Rådgivning

Inkomstförsäkring

Bli medlem
Senast uppdaterad 2024-06-14
Till toppen