Lönestatistik

Kollektivavtal

Din karriär

Följ oss i social media:          

Nyheter från Sveriges Ingenjörer

Fler fasta jobb på högskolorna höjer kvaliteten

NYHETER 2017-06-27

DEBATT Mer än var fjärde forskare och lärare på våra universitet och högskolor saknar fast anställning. Detta skapar otrygghet som medför ineffektiva forskningssatsningar och sämre undervisning, skriver Sveriges Ingenjörer och Naturvetarna.

Nya avtal för kommunala företag

NYHETER 2017-06-27

Sveriges Ingenjörer har träffat en överenskommelse om nya kollektivavtal med KFS, Kommunala Företagens Samorganisation. Avtalen gäller tillsvidare med undantag för Besöksnäringsavtalet som sträcker sig till den 31 mars 2020.

Ändringar i Allmänna Bestämmelser, AB

NYHETER 2017-06-26

AkademikerAlliansen, där Sveriges Ingenjörer ingår, har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting och PACTA, kommit överens om ändringar i det centrala kollektivavtalet, AB, för att stödja friskare arbetsplatser. Ändringarna börjar gälla från och med den 1 maj 2017, om inte annat anges.

Fler nyheter

Ingenjörskarriär

Nyheter om jobb, framtida arbetsgivare och intressanta vidareutbildningar.

Gå till Ingenjörskarriär

Kalendarium

aug
5

Plats: Stockholm, Kungsholmstorg

Gå med i årets Pride-parad

sep
5

Plats: Malmö, Radisson Blu

Ny som skyddsombud - introduktionskurs

sep
5

Plats: Stockholm, Djurönäset

Facklig grundkurs, internat, privat sektor

sep
12

Plats: Stockholm, Citykonferensen

Facklig grundkurs, externat, privat sektor

Fler kalenderhändelser

Stockholm Pride 2017

Vi summerar Idélandet på plats i Almedalen

Se över ditt försäkringsskydd