Sveriges Ingenjörer

Fackförbundet för ingenjörer

Som medlem hos Sveriges Ingenjörer får du trygghet och stöd av ett fackförbund som fokuserar på din yrkesroll.

Bli medlem

Kommentar till regeringens budget för 2024

Sveriges Ingenjörer är positivt till regeringens nya ingenjörssatsning. De höjda anslagen till lärosätena stärker kvaliteten på ingenjörsutbildningarna.

Lsä webbartikeln

Regionala löner för ingenjörer - län för län

Löneläget för ingenjörer varierar stort mellan länen. I topp tronar storstadsregionerna medan de storsatsande nordligaste länen återfinns i botten. Det visar förbundets nya analys.

Läs webbartikeln

Ökat intresse för satsning på ingenjörers utbildning

Sveriges Ingenjörer har sett hur många ingenjörsstudenter saknar tillräckliga kunskaper för att klara sina kurser. Nu börjar beslutsfattare visa att de förstått att fokuset på matematiken i skola och högskola måste skärpas.

Som förtroendevald i Ingenjörsfullmäktige är jag inte bara med och påverkar ingenjörernas framtid, jag är med och påverkar hela landets framtid.

Berndt Forssell
AB Volvo
Till toppen