Sveriges Ingenjörer
Medlemskap

Vi finns här för dig

Behöver du rådgivning eller förhandlingshjälp? Du kontaktar oss enklast genom att skicka ditt ärende via vårt webbformulär. Om det är akut kan du alltid ringa oss.

Våra rådgivare är ditt expertstöd och hjälp i allt som rör ditt arbetsliv och anställning. Du kan få stöd och juridisk hjälp inom till exempel:

 • lön
 • anställningsvillkor
 • semester
 • uppsägningstid
 • arbetsmiljö
 • föräldraledighet
 • kollektivavtal
 • immaterialrätt

Förhandling

Våra professionella ombudsmän kan hjälpa dig att förhandla om det uppstår en tvist mellan dig och din arbetsgivare. Det kan handla om alltifrån anställningsvillkor till din rätt till ersättning för en uppfinning eller en felaktig uppsägning. Du har rätt till förhandlingshjälp när du har varit medlem i förbundet i tre månader. 

Om en lösning inte kan nås under en förhandling kan våra jurister företräda dig hela vägen till högsta juridiska instans om du beviljas rättshjälp.

Rättshjälp

Rättshjälp kan beviljas för att tillvarata dig som medlems rätt vid domstolar, skiljenämnder och myndigheter. Beviljande av rättshjälp sker enligt likabehandlingsprincipen. För att du som medlem ska få rättshjälp av förbundet krävs att det finns en rimlig möjlighet till framgång i ärendet.

Vår rättshjälp omfattar

 • Arbetstvister - en förutsättning för rättshjälp är att förbundet har beretts möjlighet att lösa tvisten genom förhandling med arbetsgivarparten.
 • Ärenden avseende löneindrivning och lönegaranti.
 • Överklagande av beslut om arbetsskadeersättning och arbetslöshetsersättning
 • Försvarare i brottmål, under förutsättning att det misstänkta brottet har begåtts i yrkesutövningen. En ytterligare förutsättning är att medlemmen har nekats biträde av en offentlig försvarare.

Kostnad och karenstid

Beslut om rättshjälp innebär att förbundet svarar för samtliga ombudskostnader i målet - både medlemmens egna när förbundets jurister företräder medlemmen som ombud i tvisten och eventuella motpartskostnader vid en förlust. Däremot ersätter inte rättshjälpen eventuellt utdömda skadestånd. Rättshjälpen omfattar inte kostnader för skiljeförfarande enligt avtal mellan medlem och arbetsgivare. Rättshjälpen omfattar endast ärenden som handläggs vid domstolar, skiljenämnder och myndigheter i Sverige.

Du har enligt förbundets stadgar rätt till förhandlingshjälp i en tvist med din arbetsgivare som uppstått tidigast efter det att du varit medlem i förbundet i tre månader.

Kontakta oss

Du som är medlem eller förtroendevald loggar enklast in och skickar ditt ärende via vårt webbformulär. Du kan även ringa Rådgivningen om din fråga är akut.

Senast uppdaterad 2023-04-12
Till toppen