Sveriges Ingenjörer

Medlemsavgift och betalsätt

Din medlemsavgift kan betalas månadsvis via autogiro, eller kvartals- eller årsvis via e-faktura eller inbetalningskort.

Medlemsavgifter

 • Yrkesverksam: 240 kr/mån
 • Yrkesverksam examen föregående år: 120 kr/mån
 • Yrkesverksam examen i år: 60 kr/mån
 • Yrkesverksam medlem 65+: 204 kr/mån
 • Medlem anställd utanför Norden: 120 kr/mån
 • Doktorand: 120 kr/mån
 • Pensionär: 456 kr/år
 • Studerande: 180 kr/år
 • Reducerad avgift: 120 kr/mån

Tänk på att din medlemsavgift dras i efterskott för dig som betalar via autogiro. 

A-kassa

För dig som är medlem i Sveriges Ingenjörer och också är med i Akademikernas a-kassa ingår inkomstförsäkring i medlemskapet. Du kan betala ditt medlemskap hos Akademikernas a-kassa via oss (130 kr/månad.)

Du som redan har en inkomstförsäkring i ett annat förbund kan som regel tillgodoräkna dig den medlemstiden till vår inkomstförsäkring.

Läs mer om a-kassan. 

Om alla Sveriges Ingenjörers medlemmar betalade sin medlemsavgift elektroniskt skulle det göra stor skillnad för miljön. Att det dessutom är bekvämt för både dig och oss gör det hela till en enkel ekvation. Välj därför gärna ett elektroniskt betalningsalternativ.

Betala med autogiro

Medlemsavgiften dras automatiskt näst sista vardagen varje månad från ditt bankkonto.

Du kan anmäla autogiro på följande sätt:

 • Autogiro via din internetbank – logga in på din Internetbank och anmäl autogiro. Ange ditt medlemsnummer som betalarnummer, du hittar medlemsnumret på din faktura eller som genom att logga in här på vår webbplats.
 • Autogiro via blankett – fyll i blankett och skicka till oss.
 • Autogiro via Sverigesingenjorer.se – logga in på dina sidor och välj autogiro som betalningssätt.

För pensionärer och studerande utan anslutning till Akademikernas a-kassa gäller alltid, oavsett betalningssätt, årsvis betalning.

Vårt bankgironummer för autogiro är 630-0024.

Ändra autogiro

Om du vill byta konto för autogiro behöver du logga in på din internetbank och anmäla autogiro från det nya kontonumret.

Betala med faktura eller e-faktura

Medlemsavgiften faktureras kvartalsvis för dig som yrkesverksam i januari, april, juli och oktober och en gång per läsår för dig som är student.

Med e-faktura får du räkningen presenterad i din Internetbank och du behöver bara godkänna den. Alla uppgifter för din betalning är redan ifyllda.

Gör så här:

 • Logga in på sverigesingenjorer.se och anmäl e-faktura som betalsätt.
  Eller
 • Logga in på din Internetbank och anmäl dig till e-faktura och följ bankens instruktioner. 

E-fakturan levereras vid samma tidpunkter som du tidigare fått din pappersfaktura och har samma avgiftsperiod, det enda som förändras när du väljer e-faktura är leveranssätt.

Även du som betalar via autogiro kan få avisering om belopp och förfallodag via e-faktura. Avgiftsperioden är densamma som tidigare (månad eller helår). Avisering skickas endast ut vid beloppsändring.

Om du senare skulle ångra dig och inte längre vill ha e-faktura avanmäler du det till din Internetbank.

Vårt bankgironummer för faktura är 5303-6968
Vårt bankgironummer för e-faktura är 626-3867

Betalning från utlandet

För dig som betalar via utländsk bank:

Vi har IBAN-nummer: SE54 6000 0000 0004 6868 4751.
BIC-kod: HANDSESS. Vår bank är Svenska Handelsbanken.
Ange ditt personnummer och fakturanummer som betalningsreferens.
Eventuella bank/transaktionsavgifter betalas av betalaren.

Reducerad avgift

Du kan vara berättigad till reducerad medlemsavgift om du är fullbetalande yrkesverksam medlem och blir:

 • Arbetslös
 • Sjukskriven
 • Tjänstledig för till exempel studier
 • Föräldraledig

Förutsatt att din genomsnittliga bruttoinkomst under minst tre månader i följd är maximalt 25 500 kronor per månad.

Fyll i blanketten och skicka den till Sveriges Ingenjörer.

Blankett för ansökan om reducerad avgift

Utlandsmedlem

Är du anställd utomlands, utanför Norden, kan du bli utlandsmedlem. Då betalar du bara halva ordinarie medlemsavgiften. Utlandsmedlemskap gäller även för dig som har haft ett gästmedlemskap i ett nordiskt land eller i Australien i tre år. Ansökan om utlandsmedlemskap görs skriftligen och ska vara undertecknad av dig.

Blankett för ansökan om utlandsmedlemskap

Doktorandmedlem

För att du som redan är medlem i Sveriges Ingenjörer ska få doktorandavgift måste du kontakta förbundets medlemsservice. De uppgifter vi behöver är var du doktorerar och under vilken period. Om du inte är medlem är du välkommen att skicka in en medlemsansökan. Du anger då i ansökan att du studerar en pågående högre utbildning.

Pensionärsmedlem

För att bli pensionärsmedlem behöver du kontakta Medlemsservice via telefon eller mejl när din anställning upphör.

Som pension räknar vi också sjukersättning som beviljats utan tidsbegränsning.

Pensionärsmedlemmar har i princip samma förmåner som yrkesverksamma:

 • Tidningen Ny Teknik (ordinarie pris 3175 kr per år)
 • Kan kontakta Rådgivningen
 • Kan utnyttja medlemserbjudanden
 • Kan delta i seminarier och andra förbundsarrangemang som inte är speciellt inriktade på yrkesverksamma

Vill du gå ur a-kassan innan fyllda 65 måste du begära utträde via a-kassans utträdesformulär.

Hit går medlemsavgiften

Senast uppdaterad 2022-06-27
Till toppen